Harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta käsittelevä raportti on valmistunut. Raportti kokoaa yhteen ajantasaisen tiedon alueiden turvallisuuteen vaikuttavista ilmiöistä ja haasteista sekä listaa viisi toimenpidesuositusta alueiden turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. Raportti on laadittu sisäministeriön koordinoiman Harvaturva-verkoston yhteistyönä. Verkostoon kuuluu laaja joukko viranomaisia, järjestöjä ja muita asiantuntijoita. (SM:n tiedote 23.10.2020)

Haasteina palveluiden saatavuus ja resurssien puute

Harveneva viranomaisverkko ja avun saamisen viivästyminen ovat herättäneet harvaan asutuilla alueilla huolta. Yhä useammin turvallisuusviranomainen tulee kauempaa kunta- ja kaupunkikeskuksesta ja pienemmillä paikkakunnilla poliisin ja pelastustoimen virkoihin on ollut vaikeaa saada ammattitaitoisia tekijöitä. Lue koko tiedote