Lapin pelastuslaitos julistaa haettavaksi 30.3.2018 klo 12:00 mennessä palotarkastajan viransijaisuuden ajalle 24.5. - 16.9.2018 Tornion toimipaikassa.

Sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 6§:n mukainen kelpoisuus sekä vähintään voimassa oleva B -luokan ajokortti. Lisäksi arvostamme hakijan pelastus- ja rakennusalan tuntemusta.

Mikäli tutkinnon suorittaneita hakijoita ei ole, huomioidaan Savonia AMK, palotarkastusopinnot suorittaneet palopäällystökoulutusohjelman opiskelijat sekä soveltuvat insinööri AMK-tutkinnot.

Palkkaus määräytyy Lapin pelastuslaitoksen paikallissopimuksen mukaisesti.
Työaika on 38 h 45 min / viikko. Työn aloittamis- ja lopettamisajankohdasta on mahdollista neuvotella.

Lisätietoja sijaisuudesta antaa:
Tornion palopäällikkö Heikki Laitinen, puh. 0201 311 243

Pelastuspäällikkö Timo Rantalalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, joita ei palauteta, on toimitettava osoitteeseen: Lapin pelastuslaitos, Koskikatu 61, 96100 Rovaniemi. Kuoreen merkintä "Palotarkastajan viransijaisuus".