Lapin pelastuslaitos julistaa haettavaksi 15.2.2017 klo 15:00 mennessä 14 palomiehen kesälomasijaisuutta ajalle 1.6. - 31.8.2017.

Kesälomasijaisten sijoituspaikat ja määrät toimipaikoittain:
Kemi 4
Tornio 4
Rovaniemi 6

Ensisijaisena kelpoisuusvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen kelpoisuus, tehtävään voidaan valita myös 2. lukukautta suorittaneet pelastajakurssilaiset tai vastaavat tiedot ja taidot omaava henkilö. Lisäksi edellytetään voimassa oleva BC -luokan ajokortti.

Työaika on poikkeusluvan mukainen työaika. Palkkaus määräytyy paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Sijaiseksi valitun on ennen sijaisuuden vastaanottamista esitettävä todistus toimintakyvystään pelastajana. Hakijan on annettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii suppean turvallisuusselvityksen.

Lisätietoja antaa:
Kemi: palopäällikkö Jyri Keränen, puh. 0201 311 220
Tornio: palopäällikkö Heikki Laitinen, puh. 0201 311 243
Rovaniemi: palopäällikkö Ari Saarenpää, 0201 311 260

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, joita ei palauteta, on toimitettava osoitteella: Lapin pelastuslaitos, Verkkotehtaankatu 6, 95420 Tornio. Kuoreen merkintä "Kesälomasijaisuus 2017". Hakemuksista on selvästi käytävä ilmi, mihin toimipaikkaan ensisijaisesti on hakemassa.