Rekrytoinnit

Lapin pelastuslaitos julistaa haettavaksi 31.8.2017 klo 14:00 mennessä seuraavat virat:

1. Palomestarin virka

Palomestarin viran ensisijainen sijoituspaikka on Rovaniemen paloasema. Kelpoisuusvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen kelpoisuus. Lisäksi edellytetään voimassaoleva B-luokan ajokortti.

Virkaan kuuluu pelastustoiminnan tehtävien lisäksi mm. valvontakohteiden tarkastuksia. Erityinen vastuualue on turvallisuusviestintä sekä henkilöstön ja sopimuspalokuntalaisten koulutus. Hakijalta odotetaan sujuvaa suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa, tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellista englanninkielen taitoa sekä hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.

Työaika on yleistyöaika 38 h 45 min / viikko ja velvollisuus osallistua varallaoloon. Palkkaus määräytyy paikallisen sopimuksen mukaisesti.

2. Palomiehen virka

Palomiehen viran ensisijainen sijoituspaikka on Sodankylän paloasema. Kelpoisuusvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen kelpoisuus. Lisäksi edellytetään BC -luokan ajokortti sekä hyväksytysti suoritettu toimintakykytesti, joka tarvittaessa testataan.

Tarjoamme monipuolisen sekä haastavan työnkuvan, johon sisältyy mm. pelastustoimintaan osallistumista, operatiivisen valmiuden ylläpitämistä sekä paloaseman ja pelastuskaluston huoltotöitä.

Työaika on yleistyöaika 38 h 45 min / viikko ja velvollisuus osallistua varallaoloon. Palkkaus määräytyy paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Virat tulee ottaa vastaan 1.10.2017 tai erikseen sovittavalla aikataululla.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakijan on annettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii suppean turvallisuusselvityksen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi. Virassa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja palomestarin virasta antaa palopäällikkö Ari Saarenpää, puh. 0201 311 260 ja palomiehen virasta palopäällikkö Jussi Hannukari, puh. 0201 311 290 sekä pelastuspäällikkö Harri Paldanius, puh. 0201 311 240

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, joita ei palauteta, on toimitettava osoitteella: Lapin pelastuslaitos, Koskikatu 61, 96100 Rovaniemi. Kuoreen merkintä: "Virkahakemus".

Lapin pelastslaitos julistaa haettavaksi 25.8.2017 klo 14 mennessä määräaikaisen kaluston-hoitajan toimen ajalle 1.9.2017 – 31.12.2018

Kalustonhoitajan määräaikainen toimi
Kalustonhoitajan määräaikaisen toimen ensisijainen sijoituspaikka on Ylitornion paloasema. Kalustonhoitajan tehtäviin kuuluu pelastuslaitoksen kaluston kunnossapidon edellyttämät tehtävät Ylitornion ja Pellon paloasemilla. Yksityiskohtaisempi tehtävänkuva määritellään erikseen.
Kalustonhoitajan toimen työaika on 38,45 h / viikko. Tehtävään kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon sekä määrättäessä tehdä lisä- ja sunnuntaityötä. Palkkaus määräytyy paikallissopimuksen mukaisesti.  Lue lisää