Avoimet virat ja toimet

 LAPIN PELASTUSLAITOS                      2.2.2021


1.  HAEMME palomiestä  12.2. klo 14 mennessä ajalle 15.2. – 7.5.2021 

Haemme palomiehen viransijaista Muonion paloasemalle.

Lue koko hakuilmoitus  

2. Julistaa haettavaksi 13.2.2021 klo 14 mennessä:

16 palomiehen ja yhden paloesimiehen kesälomasijaisuutta ajalle 1.6 – 31.8.2021

Kesälomasijaisten sijoituspaikat ja määrät toimipaikoittain;

  1. Kemi / Tornio 8
  2. Rovaniemi 8
  3. Sodankylä 1 (paloesimies) 

Ensisijaisena kelpoisuusvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen kelpoisuus. Palomiehen tehtävään voidaan valita myös 2. lukukautta suorittaneet pelastajakurssilaiset tai vastaavat tiedot ja taidot omaava henkilö. Lisäksi edellytetään voimassa oleva BC -luokan ajokortti. 

Työaika on poikkeusluvan mukainen työaika. Palkkaus määräytyy paikallisen sopimuksen mukaisesti. 

Sijaiseksi valitun on ennen sijaisuuden vastaanottamista esitettävä todistus toimintakyvystään pelastajana. Lisäksi hakijan on annettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii suppean turvallisuusselvityksen.   

Lisätiedot sijaisuuksista; 

Kemi / Tornio, palomestari Harri Virtanen puh: 040 482 9350

Rovaniemi, palopäällikkö Ari Saarenpää puh: 040 545 4720

Sodankylä, palomestari Jussi Hannukari puh: 040 765 5025 

Vapaamuotoinen hakemus ja CV on toimitettava osoitteella:

harri.virtanen@lapinpelastuslaitos.fi otsikolla ”kesälomasijaisuus 2021” 

Hakemuksista on selvästi käytävä ilmi, mihin toimipaikkaan ensisijaisesti on hakemassa.