Rekrytoinit

Lapin pelastuslaitos julistaa haettavaksi 24.3.2017 klo 14:00 mennessä:
> 1 palomiehen virka
> 1 ylipalomiehen virka

Virkojen ensisijainen sijoituspaikka on Kemin paloasema. Kelpoisuusvaatimuksena on valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen kelpoisuus. Lisäksi edellytetään BC-luokan ajokortti.

Palomiehen virkaan katsotaan eduksi vesisukeltajan koulutus ja ylipalomiehen virkaan alipäällystötutkinto ja/tai kokemus ylipalomiehen tai paloesimiehen tehtävästä.

Työaika on poikkeusluvan mukainen työaika. Palkkaus määräytyy paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakijan on annettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii suppean turvallisuusselvityksen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi.

Lisätietoja viroista antaa palopäällikkö Jyri Keränen, puh. 0201 311 220 ja pelastuspäällikkö Harri Paldanius, puh. 0201 311 240.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, joita ei palauteta, on toimitettava osoitteella:
Lapin pelastuslaitos, Kiveliönkatu 26, 94600 Kemi. Kuoreen merkintä: "Virkahakemus". Hakemuksista on selvästi käytävä ilmi, mitä virkaa haetaan.

                         Pelastuslautakunta 3.3.2017