Pelastustoimen uudistaminen on herättänyt laajaa kiinnostusta. Marraskuussa päättynyt pelastustoimen järjestämislakiluonnoksen lausuntokierros keräsi kommentteja 104:ltä eri taholta.
Lausunnoissa lakiehdotuksen tavoitteita pidettiin yleisesti ottaen kannatettavina. (Pelastustoimi 7.12.2016) Lue lisää