Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen pelastustoimen järjestämislaiksi. Järjestämislaissa säädettäisiin muun muassa pelastuslaitosten määrästä ja pelastustoimen ohjausjärjestelmästä, kehittämisestä ja valvonnasta. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta samaan aikaan sote- ja maakuntauudistuksen kanssa.    
Lue lisää