Vastuu pelastustoimen päällystökoulutuksen järjestämisestä siirtyy Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle (Polamk). Pelastusopisto toteuttaa edelleen koulutuksen. Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 15. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Muutos tulee voimaan vuoden 2017 alusta.  Lue lisää (Pelastustoimi Uutiset 15.12.2016)