Sisäministeriössä valmistellaan lainsäädäntömuutoksia pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siirtämiseksi Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 22. syyskuuta.   Lue lisää