Tälle sivustolla on nähtävissä linkkejä eri lähteisiin, joista voi seurata tulvatilannetta Lapissa. Sivustolla on linkkejä myös varautumisohjeisiin.
Tarvittaessa tiedotusta tehostetaan. Tiedotteita pyritään julkaisemaan myös Lapin pelastuslaitoksen Facebook -sivulla www.facebook.com/lapinpelastuslaitos ja Twitterissä @Lapinpelastus . Media seuraa aktiivisestii myös tulvatilannetta erityistilanteissa. Pelastuslaitos varoittaa jokialueiden heikentyneistä jäistä.

Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus tarjoaa palveluita alueellisille viranomaisille sekä sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille

Tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta

Tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta on ensisijaisesti kiinteistöjen omatoimiseen varautumiseen kuuluva tehtävä. Pelastuslaitos antaa apua tilanteessa, jossa tulva tai sen uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa.
Tulvakeskus 24.4.: "Virtaamat kasvavat ensi viikolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa"
Suomen Ympäristökeskuksen vesistöennusteet vesistöalueittain TÄSTÄ
Sivuilta on nähtävissä varoitukset ja vesistökohtaiset ennusteet.

Simojoen alueelle sekä Pellon ja Ylitornion järvialueille on annettu varoituksia jääpatotulvasta tai suuresta vedenkorkeudesta ajalle 15.4. - 22.4.(vaarataso oranssi/keltainen)
Simojoki 4-tieltä merelle päin 23.4 klo 14                           Viantienjoki 23.4. klo 15

Tulvat Twitterissä : #tulva ja #tulvat ja #tulvakeskus

Lapin ELY-keskusken tulvatiedote 19.4.

"Lapin tulvatilanne 19.4.2016 laaditun ennusteen mukaan (Lapin ELY-keskus)" TÄSTÄ
-"Tämänhetkisen ennusteen mukaan kevään tulvahuipun suuruus on keskimääräinen tai sitä suurempi kaikissa Lapin alueen vesistöissä. Tulvasta muodostuu poikkeuksellisen suuri mikäli lumet sulavat nopeasti ja samaan aikaan saadaan sadetta. Kuluvana keväänä on siis tavanomaista suurempi riski tulvavahingoille. Erityisen suuri tulvariski on tämänhetkisen ennusteen mukaan Kittilässä, jossa tulvavesien arvioidaan nousevan vahinkorajalle ja jopa sen ylitse toukokuun puolessavälissä."
Tulvatilannetta mediassa: