Lapin tulvasivut 2022                                  

1. Yleistä tulvasivustosta - pelastuslaitos viestittää tulvatilanteesta

Lapin pelastuslaitos seuraa muiden viranomaisten ja tulvariskipaikkakuntien kanssa Lapin tulvatilannetta. Tälle sivustolla on nähtävissä linkkejä eri lähteisiin, joista voi seurata tulvatilannetta Lapissa. Sivustolla on linkkejä myös varautumisohjeisiin.
Tiedotusta tehostetaan, mikäli normaali kevättulva uhkaa muuttua vahinkoja aiheuttavaksi tulvaksi.

Tarvittaessa tiedotteita pyritään julkaisemaan myös Lapin pelastuslaitoksen Facebook -sivulla www.facebook.com/lapinpelastuslaitos ja Twitterissä @Lapinpelastus .#lapintulvat #tulvat #tulva  ( #kunta ) Media seuraa aktiivisesti myös tulvatilannetta.

2. Vesi- ja ympäristöviranomaisten tiedotteet ja linkit

Linkitämme sivustolle myös Lapin ELY-keskuksen ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) sekä tarvittaessa myös kuntien ja muiden toimijoiden tiedotteita.
Tuoreimmat tulvatilannetta koskevat tiedotteet löydät:
Lapin ELY-keskus Tulvasivut : Vesitilanne (-lumi, -jää) - ely - ELY-keskus

Suomen ympäristökeskus : Vesi.fi -sivusto "Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa juuri sinulle"

Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus tarjoaa palveluita alueellisille viranomaisille sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille.

3. Omatoiminen varautuminen ja ohjeet

Tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta on ensisijaisesti kiinteistöjen omatoimiseen varautumiseen kuuluva tehtävä. Pelastuslaitos antaa apua tilanteessa, jossa tulva tai sen uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi, eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa.
Viranomaisten ja kuntien toiminta tulvan uhatessa ja tulvatilanteessa TÄSTÄ

Lapin ELY -keskus on julkaissut Tulvaoppaan 2017 "Omatoiminen tulviin
varautuminen". Ohjeessa löytyy  perustietoa tulvista ja ohjeistusta  tulviin vartautumisesta, Ohjeessa esitetään tietoa  eri toimijoiden vastuusta sekä tarkemmin tulvauhkapaikkakuntien
(Kittilä, Rovaniemi, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio) tulvariskeihin liittyvää tietoa.
Lisää varautumisen käytännönläheistä ohjeistusta  löydät  TÄSTÄ. (SYKE)
Miten toimin tulvatilanteessa?
Mitä teen tulvan jälkeen?
Käytännön ohjausta rakennuksen suojaamiseen :

  • Lapin pelastuslaitos ja Rovaniemen kaupunki VIDEO TÄSTÄ
  • Tulvatietohanke VIDEO TÄSTÄ  

Tornionjokilaakson tulvaopas
Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus ja suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat yhdessä laatineet oppaan tulviin varautumisesta Tornionlaaksossa. Opas on ensisijaisesti suunnattu Tornionjokialueen asukkaille ja mökinomistajille. Linkki tulvaoppaaseen  

Ohjeita vesi.fi -sivuston käyttöön - Uhkaako tulva? 

  • Vesistöennusteet ja tulvavaroitukset. Opasvideo
  • Asunko tulvavaara-alueella? Tulvakartat Opasvideo

4. Vesistöennusteet / Lapin joet:
(Oikotie paikkakuntakohtaisiin vedenkorkeus- ja virtaamatietoihin ja ennusteisiin ym. Klikkaa haluamaasi havaintopistettä kartalla. Linkit myös joidenkin kuntakeskusten tulvakarttoihin. )
Kemijoen vesistöalue
- Kemijoen vesistöalue 
Ounasjoki Kittilä:
  - Vesistöennuste Ounasjoki Kittilä, Tulvakartta
Ounasjoki Kaukonen
     - Vesistöennuste Ounasjoki Kaukonen Tulvakartta
Kemijoki Rovaniemi:
     - Vesistöennuste Rovaniemi Ounaskoski Ylä Lainas, Tulvakartta
     - Vesistöennuste Rovaniemi Kirkonjyrhämä Tulvakartta
Kemijoki Kemijärvi:
     - vesistöennuste Kemijärvi ala, Tulvakartta
     - vesistöennuste Kemijärvi ylä; Tulvakartta
Tornionjoki
- Tornionjoen vesistöalue
    - Vesistöennuste Tornionjoki Tornio; Tulvakartta
    - Vesistöennuste Tornionjoki Pello; Tulvakartta
    - Vesistöennuste Tornionjoki- Karunki
    - Vesistöennuste Muonionjoki Muonio
    - Vesistöennuste Muonionjoki Kaaresuvanto

Paatsjoen vesistöalue, Ivalojoki
- Paatsjoen vesistöalue, (myös Ivalojoki)
      - Vesistöennuste Ivalojoki, Ivalon kylä, Tulvakartta
Simojoen vesistöalue, Simojoki
       - Vesistöennuste Simojoki, Simo ; Tulvakartta

Lapin jokien virtaamia voit katsoa TÄSTÄ.  

5. Kuntien ja muiden toimijoiden tulvatiedotussivut ja muut hyödylliset linkit:

Linkitetään tarvittaessa               16.5.2022 /ASo