Lapin tulvasivut 2021

1. Yleistä tulvasivustosta - pelastuslaitos viestittää tulvatilanteesta

Tälle sivustolla on nähtävissä linkkejä eri lähteisiin, joista voi seurata tulvatilannetta Lapissa.

Sivustolla on linkkejä myös varautumisohjeisiin.
Tarvittaessa tiedotusta tehostetaan. Tiedotteita pyritään  julkaisemaan myös Lapin pelastuslaitoksen Facebook -sivulla  www.facebook.com/lapinpelastuslaitos  ja Twitterissä @Lapinpelastus . Media seuraa aktiivisestii myös tulvatilannetta erityistilanteissa.
Kuva: Simojoki 30.4.2018

2. Vesi- ja ympäristöviranomaisten tiedotteet ja linkit

Linkitämme sivustolle myös Lapin ELY-keskuksen ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) sekä tarvittaessa myös kuntien ja muiden toimijoiden tiedotteita.

Lapin ELY-keskuksen, Tulvakeskuksen tiedote 12.5.2021:

Lämpöaalto kasvattaa nopeasti Lapin jokien virtaamia

Sään lämpeneminen saa Lapin jokien virtaamat tällä viikolla nopeaan nousuun. Lämpöaalto jää kuitenkin ennusteiden mukaan lyhytaikaiseksi ja viikonloppuna on huomattavasti kylmempää. Tästä syystä lumen sulaminen näyttää jakautuvan pitkälle aikavälille ja tulvasta tulee monissa joissa kaksihuippuinen: ensimmäinen virtaamahuippu tämän viikon lämpenemisen seurauksena ja toinen toukokuun lopulla tai vasta kesäkuun alulla. Lue koko tiedote

Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus tarjoaa palveluita alueellisille  viranomaisille sekä sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille.

Vedenkorkeus ja virtaama. (myös Tulvakeskuksen tiedotteet)

3. Omatoiminen varautuminen ja ohjeet

Tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta on ensisijaisesti kiinteistöjen omatoimiseen varautumiseen kuuluva tehtävä.

Pelastuslaitos antaa apua tilanteessa, jossa tulva tai sen uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi, eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen  kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa.

Viranomaisten ja kuntien toiminta tulvan uhatessa ja tulvatilanteessa TÄSTÄ

Lapin ELY -keskus on julkaissut Tulvaoppaan 2017 "Omatoiminen tulviin
varautuminen". Ohjeessa löytyy  perustietoa tulvista ja ohjeistusta  tulviin vartautumisesta, Ohjeessa esitetään tietoa  eri toimijoiden vastuusta sekä tarkemmin tulvauhkapaikkakuntien

(Kittilä, Rovaniemi, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio) tulvariskeihin liittyvää tietoa.

Lisää varautumisen käytännönläheistä ohjeistusta  löydät TÄSTÄ. (SYKE)

Miten toimin tulvatilanteessa?
Mitä teen tulvan jälkeen?
Käytännön ohjausta rakennuksen suojaamiseen :

  • Lapin pelastuslaitos ja Rovaniemen kaupunki VIDEO TÄSTÄ
  • Tulvatietohanke VIDEO TÄSTÄ  

Tornionjokilaakson tulvaopas
Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus ja suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat yhdessä laatineet oppaan tulviin varautumisesta Tornionlaaksossa. Opas on ensisijaisesti suunnattu Tornionjokialueen asukkaille ja mökinomistajille

. Linkki tulvaoppaaseen  
5.  Suomen Ympristökeskuksen vesistöennusteet ja varoitukset. Ennusteet päivittyvät automaattisesti.

  • Uhkaako tulva? Vesistöennusteet ja tulvavaroitukset. Opasvideo

Tulvakarttapalveluun (SYKE) TÄSTÄ

  • Asunko tulvaara-alueella? Tulvakartat Opasvideo

Vesitilanne ja ennusteet , myös päivittyvät tiedotteet.
SYKE: Vesi.fi -sivusto "Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa juuri sinulle"
            Alueellinen vesitilanne / Lappi

6. Vesistöennusteet / Lapin joet :
Oikotie paikkakuntakohtaisiin vedenkorkeus- ja virtaamatietoihin ja ennusteisiin ym. Klikkaa haluamaasi havaintopistettä kartalla. Linkit myös joidenkin kuntakeskusten tulvakarttoihin. 

Kemijoen vesistöalue

- Kemijoen vesistöalue 
Ounasjoki Kittilä:
  - Vesistöennuste Ounasjoki Kittilä, Tulvakartta
Ounasjoki Kaukonen
     - Vesistöennuste Ounasjoki Kaukonen Tulvakartta
Kemijoki Rovaniemi:
     - Vesistöennuste Rovaniemi Ounaskoski Ylä Lainas, Tulvakartta
     - Vesistöennuste Rovaniemi Kirkonjyrhämä Tulvakartta
Kemijoki Kemijärvi:
     - vesistöennuste Kemijärvi ala, Tulvakartta
     - vesistöennuste Kemijärvi ylä; Tulvakartta
Tornionjoki
- Tornionjoen vesistöalue
    - Vesistöennuste Tornionjoki Tornio; Tulvakartta
    - Vesistöennuste Tornionjoki Pello; Tulvakartta
    - Vesistöennuste Tornionjoki- Karunki
    - Vesistöennuste Muonionjoki Muonio
    - Vesistöennuste Muonionjoki Kaaresuvanto

Paatsjoen vesistöalue, Ivalojoki
- Paatsjoen vesistöalue, (myös Ivalojoki)
      - Vesistöennuste Ivalojoki, Ivalon kylä, Tulvakartta
Simojoen vesistöalue, Simojoki
       - Vesistöennuste Simojoki, Simo ; Tulvakartta

Lapin jokien virtaamia voit katsoa TÄSTÄ.  

7. Kuntien ja muiden toimijoiden tulvatiedotussivut ja muut hyödylliset linkit:

  • ei toistaiseksi muita linkkejä 
 
Annathan palautetta tulvasivustostamme: tiedotus (at) lapinpelastuslaitos.fi.  
                                                                                                                                          12.5. 2021 /ASo