Lapin pelastuslaitoksen tulvainfopuhelin

Kevään  2020 tulvatilanteen tiedottamisen tueksi pelastuslaitos on avannut tulvainfopuhelimen numerossa  040 126 4030.
Puhelimeen on varauduttu vastaamaan maanantaisin - lauantaisin klo 10 - 20 välisenä aikoina
Tulvainfopuhelimen avulla pyrimme parantamaan asukkaiden tulviin liittyvää tiedottamista
koko Lapin alueella.

Tulvainfopuhelimen tarkoitus:
  • Omatoimisen varautumisen ohjaus
  • Avustaa asukkaita tulvakarttapalvelujen käytössä sekä tulvaennusteiden paikkakuntakohtaisten tietojen löytämisessä
  • Ohjata soittajat tarvittaessa kunnan paikallisille asiantuntijoille
  • Kerätä usein kysyttyjä kysymyksiä ja etsiä niille asiantuntijavastaajat 
  • Kerätä yhteystietoja niiltä kuntalaisilta (esim. koronaepidemin vuoksi karanteeninomaisissa oloissa asuvat ikäihmiset ja riskiryhmät), jotka eivät saa muulta (naapurit, sukulaiset, yritykset) apua omatoimisten tulvasuojausten rakentamiseen omalle kiinteistölleen
    • näille asukkaille pyritään löytämään apua tulvasuojausten rakentamisessa 
    • asukkaat vastaavat ensisijaisesti rakentamisen materiaalihankinnoista
Kuntien tulviin liityyvät tiedotuspuhelimet löytyvät kuntien tulvatiedotusiedotussivuilta:
Tulvainfopuhelimeen vastaajat
Tulvainfopuhelimen vastaajiksi on koulutettu Rovaniemen VPK:n ja Saarenkylän VPK:n jäseniä.
Puhelut, jotka koskevat rakennusten korkotietoja, viemäreiden padotusventtiilejä sekä muita erityisosaamista vaativia teknisiä asioita, ohjataan pääsääntöisesti kuntien tulvatiedotuspuhelimiin tai muille asiantuntijoille. Kirjaamme kuitenkin näissä tilanteissä kysýsten sisällön ja tarvittaessa soittajan yhteystiedot tulvaneuvontatoiminnan kehittämiseksi koko Lapissa.

Vastuulauseke: 
Ohjeet pyritään antamaan parhaan saatavissa olevan tiedon mukaan mm. julkisiin tulvaohjeisiin nojautuen.  Lapin pelastuslaitos ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tulvasuojautuminen on jokaisen omalla vastuulla. Tulvatorjunnan toimenpiteet jokainen valitsee ja tekee omalla vastuulla.

Kuva: Lapin pelastuslaitos Tornio 2028