Lapin tulvasivut 2020                        

1. Yleistä tulvasivustosta - kevään tulvatilanne muodostumassa uhkaavaksi

Tälle sivustolla on nähtävissä linkkejä eri lähteisiin, joista voi seurata tulvatilannetta Lapissa. Sivustolla on linkkejä myös varautumisohjeisiin. 
Suuren lumimäärän vuoksi vuoden 2020 kevättulvista on monin paikoin vaara tulla  tavallista suuremmat. Tulvaennusteet tarkentuvat mitä lähemmäs tulva-ajankohtaa lähestytään. Nyt on annettu jo kehotus omatoimiseen varautumiseen. Myös viranomaisyhteistyö on käynnistynyt jo maaliskuussa varautumisyhteistyön osalta. Pelastuslaitos, kunnat ja ympäristöviranomaiset ovat tehostaneet  viestintää. Tiedotteita on jo julkaistu myös Lapin pelastuslaitoksen Facebook -sivulla  ww.facebook.com/lapinpelastuslaitos ja Twitterissä @Lapinpelastus .#tulva #Lapintulvat #tulva #tulvat ( #kunta ) Media seuraa aktiivisesti myös tulvatilannetta.  (Kuva Ville Honkonen, Tornio 2018)

2. Vesi- ja ympäristöviranomaisten tiedotteet ja linkit

Linkitämme sivustolle myös Lapin ELY-keskuksen ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) sekä tarvittaessa myös kuntien ja muiden toimijoiden tiedotteita. 
Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tiedote 27.5. Tulvavesi nousee lähipäivinä vahinkorajalle Rovaniemellä ja Kittilässä

Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus tarjoaa palveluita alueellisille  viranomaisille sekä sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille. 
Tulvakeskus kerää tulvatietoa kansalaisilta Ilmatieteen laitoksen Sää-sovelluksella,  jossa havaintoja voi lähettää Omat havainnot -toiminnolla. Sovellus on tarjolla Google Play -kaupassa ja AppStoressa.  
Vedenkorkeus ja virtaama. (myös Tulvakeskuksen tiedotteet)

3. Omatoiminen varautuminen ja ohjeet

Tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta on ensisijaisesti kiinteistöjen omatoimiseen varautumiseen kuuluva tehtävä. Pelastuslaitos antaa apua tilanteessa, jossa tulva tai sen uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi, eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa.
Viranomaisten ja kuntien toiminta tulvan uhatessa ja tulvatilanteessa TÄSTÄ

Lapin ELY -keskus on julkaissut Tulvaoppaan 2017 "Omatoiminen tulviin
varautuminen". Ohjeessa löytyy  perustietoa tulvista ja ohjeistusta  tulviin vartautumisesta, Ohjeessa esitetään tietoa  eri toimijoiden vastuusta sekä tarkemmin tulvauhkapaikkakuntien
(Kittilä, Rovaniemi, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio) tulvariskeihin liittyvää tietoa.
Lisää varautumisen käytännönläheistä ohjeistusta  löydät  TÄSTÄ. (SYKE)
Miten toimin tulvatilanteessa?
Mitä teen tulvan jälkeen? 
Käytännön ohjausta rakennuksen suojaamiseen :

  • Lapin pelastuslaitos ja Rovaniemen kaupunki VIDEO TÄSTÄ
  • Tulvatietohanke VIDEO TÄSTÄ  
Tornionjokilaakson tulvaopas
Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus ja suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat yhdessä laatineet oppaan tulviin varautumisesta Tornionlaaksossa. Opas on ensisijaisesti suunnattu Tornionjokialueen asukkaille ja mökinomistajille. Linkki tulvaoppaaseen  

14.5. on avattu koko Lapin asukkaita palveleva TULVAINFOPUHELIN  numerossa  040 126 4030
Tavoitteene on erityisesti auttaa omatoimisen varautumisen ohjauksessa. Lue lisää

4. Vapaaehtoiset viranomaisten tukena

Tulviin varautumisessa ja tulvien aikana viranomaiset varautuvat myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) antamaan apuun. 
Vapepan  vapaaehtoisten  lisäksi otetaan myös muita riskiryhmiin kuulumattomia vapaaehtoisia avustaviin tehtäviin viranomaisten tueksi.   Näiden vapaaehtoisten toimintaa organisoi  myös VAPEPA. Lue ilmoittautumisohjeet  TÄSTÄ.

5.  Suomen Ympristökeskuksen vesistöennusteet ja varoitukset. Ennusteet päivittyvät automaattisesti.
  • Uhkaako tulva? Vesistöennusteet ja tulvavaroitukset. Opasvideo
Tulvakarttapalveluun (SYKE) TÄSTÄ
  • Asunko tulvaara-alueella? Tulvakartat Opasvideo
Vesitilanne ja ennusteet , myös päivittyvät tiedotteet.
SYKE: Vesi.fi -sivusto "Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa juuri sinulle"
            Alueellinen vesitilanne / Lappi

Vesistöennusteet / Lapin joet: (Oikotie paikkakuntakohtaisiin vedenkorkeus- ja virtaamatietoihin ja ennusteisiin ym.  Klikkaa haluamaasi havaintopistettä kartalla. Linkit myös joidenkin kuntakeskusten tulvakarttoihin. )
Kemijoen vesistöalue
- Kemijoen vesistöalue 
Ounasjoki Kittilä:
  - Vesistöennuste Ounasjoki Kittilä, Tulvakartta
Ounasjoki Kaukonen
     - Vesistöennuste Ounasjoki Kaukonen Tulvakartta
Kemijoki Rovaniemi:
     - Vesistöennuste Rovaniemi Ounaskoski Ylä Lainas, Tulvakartta
     - Vesistöennuste Rovaniemi Kirkonjyrhämä Tulvakartta
Kemijoki Kemijärvi:
     - vesistöennuste Kemijärvi ala, Tulvakartta
     - vesistöennuste Kemijärvi ylä; Tulvakartta
Tornionjoki 
- Tornionjoen vesistöalue
    - Vesistöennuste Tornionjoki Tornio; Tulvakartta 
    - Vesistöennuste Tornionjoki Pello; Tulvakartta
    Vesistöennuste Tornionjoki- Karunki
    - Vesistöennuste Muonionjoki Muonio
    - Vesistöennuste Muonionjoki Kaaresuvanto

Paatsjoen vesistöalue, Ivalojoki
-  Paatsjoen vesistöalue,  (myös Ivalojoki)
      - Vesistöennuste Ivalojoki, Ivalon kylä, Tulvakartta 
Simojoen vesistöalue, Simojoki

       - Vesistöennuste  Simojoki, Simo ; Tulvakartta

Lapin jokien virtaamia voit katsoa TÄSTÄ.   

6. Kuntien ja muiden toimijoiden tulvatiedotussivut ja muut hyödylliset linkit:                              27.5. 2020 /ASo