Lapin tulvasivut 2020        Päiv. 12.6. 2020                     

1. Yleistä tulvasivustosta - pelastuslaitos viestittää tulvatilanteesta

Pelastuslaitoksen osalta tulvakevät 2020 on ohi. Joitain materiaalisen varautumisen purkutoimia ja materiaalin varastointia vielä toteutetaan, Lisäksi edessä on vielä yhdessä kaikkien muiden toimijoiden kanssa tehdä arvioinnit tulvakevään toimintamme onnistumisesta ja kehittämiskohteista.
12. 6. Lapin ELY-keskuksen tulvakokouksessa pohdittiin tuoreeltaan eri näkökulmista tulvakevään varautumisvaiheen ja tulva-ajan yhteistyötä. Päällimmäisenä tuli esille, että eri toimijoiden yhteistyö, myös Tulvakeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa, sujui hyvin lappilaisessa #tehemäyhessä -hengessä . Toivottavasti tekin tämän sivuston käyttäjina sekä lappilaisina tulva-aluiden asukkaina tai kiinteistönomistajina koitte samoin. Aina kuitenkin on parantamisen varaa ja eri palvelujen kehittäminen jatkuu tästäkin edelleen.
Viimeisen kokouksen jälkeinen tulvatiedotelinkki löytyy kohdasta 2.

Tulvasivut 2020 saavutti hyvän suosion ja osoitti kyseisen sivun tarpeen erityisesti uhkaavina tulvavuosina. Sivustolla on ollut kaikkiaan n. 76600 käyntiä, mikä on ollut kaikkiaan n 26% koko sivustomme vuosittaisesta kävijämäärästä. Viimesen kuukauden aikana sivustolla vieraili kaikkiaan n. 65 000 kävijää, mikä on 63% viime kuukauden kävijämäärästä. Kiitos kaikille vierailijoille. Toivottavasti olette löytäneet tarvitsemanne tiedon sivustolta.
Palautteen ja kehittämisesitykset tulvasivustosta voit : tiedotus (at) lapinpelastuslaitos.fi

Tulvainfopuhelin lakkaa toimintansa 6.6.
14.5. on avattiin koko Lapin asukkaita palveleva TULVAINFOPUHELIN  (klo 8 -21) numerossa  040 126 4030  TULVAINFOPUHELIN LAKKAA TOIMINTANSA Lauantaina 6.6. alkaen. 
Tästä eteenpäin mahdolliset varautumisohjeissa avustamiset ja avustaminen tulvaennusteiden ja tulvakarttojen osalta siirtyy virka-aikana ensi sijassa kuntien paikallisille pelastusviranomaisille  ja virka-ajan ulkopuolella päivystävälle palomestarille. puh 040 152 8650
Kuntien omasta tiedottamisesta (esim. vesi- ja viemäriasiat, sähkö ym. kunnan vastuulla oleva toiminta) : soitto kunnan vaihteeseen tai kunnan ilmoittamaan numeroon
Pelastuslaitoksen yhteystiedot TÄSTÄ
Annathan palautetta tulvasivustostamme: tiedotus (at) lapinpelastuslaitos.fi.

Kun tulvat alkavat olla ohi
Suuren lumimäärän vuoksi vuoden 2020 kevättulvista uhkasi kehittyä poikkeuksellisen suuret. Tulvaennusteet tarkentuvat aina mitä lähemmäs tulva-ajankohtaa lähestytään. Nyt seurataan vielä Tornionjoen vesistöalueen tilannetta, jossa ainoastaan suuret sateet voivat muuttaa tilanteen tulvien nykyennusteita pahemmiksi.

Hyvissä ajoin viranomaisilta annettiin kehotus omatoimiseen varautumiseen, minkä tulokset näkyivät kohtuullisen vähinä vahinkoina sekä pelastuslaitoksen pienenä vahingontorjutehtävien määränä. Täysin ilman vahinkoja tai haittoja ei ole kuitenkaan ole selvitty. Osanottomme kaikille niille, jotka ovat kärsineet tulvien vuoksi vakaviakin vahinkoja.

Myös viranomaisyhteistyö on tiivistyi entisestään varautumisyhteistyön ja operatiivisen toiminnan osalta. Pelastuslaitos, kunnat ja ympäristöviranomaiset ehostivat ennen tulvia ja tulvien aikana viestintää. Pelastuslaitoksen Tulva2020 -johtoryhmä  julkaisi tiedotteen  tulva-aikana päivittäin  ,    Lisäksi tiedotettiin pelastuslaitoksen Facebook - sivulla  ww.facebook.com/lapinpelastuslaitos ja Twitterissä @Lapinpelastus .#tulva #Lapintulvat #tulva #tulvat #tehemäyhessä  ( #kunta ) Media seurasi myös aktiivisesti tulvatilannetta. Tarvittaessa tiedotamme vielä lisää.

2. Vesi- ja ympäristöviranomaisten tiedotteet ja linkit

Linkitämme sivustolle myös Lapin ELY-keskuksen ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) sekä tarvittaessa myös kuntien ja muiden toimijoiden tiedotteita. 
Lapin ELY-keskuksen, Tulvakeskuksen tiedote 12.6. : Lapin tulvat ovat ohi ja vedenkorkeudet laskussa

Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus tarjoaa palveluita alueellisille  viranomaisille sekä sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille. 

Tulvakeskus kerää tulvatietoa kansalaisilta Ilmatieteen laitoksen Sää-sovelluksella,  jossa havaintoja voi lähettää Omat havainnot -toiminnolla. Sovellus on tarjolla Google Play -kaupassa ja AppStoressa.  

Vedenkorkeus ja virtaama. (myös Tulvakeskuksen tiedotteet)

3. Omatoiminen varautuminen ja ohjeet

Tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta on ensisijaisesti kiinteistöjen omatoimiseen varautumiseen kuuluva tehtävä. Pelastuslaitos antaa apua tilanteessa, jossa tulva tai sen uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi, eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa.
Viranomaisten ja kuntien toiminta tulvan uhatessa ja tulvatilanteessa TÄSTÄ

Lapin ELY -keskus on julkaissut Tulvaoppaan 2017 "Omatoiminen tulviin
varautuminen". Ohjeessa löytyy  perustietoa tulvista ja ohjeistusta  tulviin vartautumisesta, Ohjeessa esitetään tietoa  eri toimijoiden vastuusta sekä tarkemmin tulvauhkapaikkakuntien
(Kittilä, Rovaniemi, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio) tulvariskeihin liittyvää tietoa.
Lisää varautumisen käytännönläheistä ohjeistusta  löydät  TÄSTÄ. (SYKE)
Miten toimin tulvatilanteessa?
Mitä teen tulvan jälkeen? 
Käytännön ohjausta rakennuksen suojaamiseen :

  • Lapin pelastuslaitos ja Rovaniemen kaupunki VIDEO TÄSTÄ
  • Tulvatietohanke VIDEO TÄSTÄ  
Tornionjokilaakson tulvaopas
Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus ja suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat yhdessä laatineet oppaan tulviin varautumisesta Tornionlaaksossa. Opas on ensisijaisesti suunnattu Tornionjokialueen asukkaille ja mökinomistajille. Linkki tulvaoppaaseen  

4. Vapaaehtoiset viranomaisten tukena

Tulviin varautumisessa ja tulvien aikana viranomaiset varautuvat myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) antamaan apuun. 
Vapepan  vapaaehtoisten  lisäksi otetaan myös muita riskiryhmiin kuulumattomia vapaaehtoisia avustaviin tehtäviin viranomaisten tueksi.   Näiden vapaaehtoisten toimintaa organisoi  myös VAPEPA. Lue ilmoittautumisohjeet  TÄSTÄ.

5.  Suomen Ympristökeskuksen vesistöennusteet ja varoitukset. Ennusteet päivittyvät automaattisesti.
  • Uhkaako tulva? Vesistöennusteet ja tulvavaroitukset. Opasvideo
Tulvakarttapalveluun (SYKE) TÄSTÄ
  • Asunko tulvaara-alueella? Tulvakartat Opasvideo
Vesitilanne ja ennusteet , myös päivittyvät tiedotteet.
SYKE: Vesi.fi -sivusto "Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa juuri sinulle"
            Alueellinen vesitilanne / Lappi

Vesistöennusteet / Lapin joet: (Oikotie paikkakuntakohtaisiin vedenkorkeus- ja virtaamatietoihin ja ennusteisiin ym.  Klikkaa haluamaasi havaintopistettä kartalla. Linkit myös joidenkin kuntakeskusten tulvakarttoihin. )
Kemijoen vesistöalue
- Kemijoen vesistöalue 
Ounasjoki Kittilä:
  - Vesistöennuste Ounasjoki Kittilä, Tulvakartta
Ounasjoki Kaukonen
     - Vesistöennuste Ounasjoki Kaukonen Tulvakartta
Kemijoki Rovaniemi:
     - Vesistöennuste Rovaniemi Ounaskoski Ylä Lainas, Tulvakartta
     - Vesistöennuste Rovaniemi Kirkonjyrhämä Tulvakartta
Kemijoki Kemijärvi:
     - vesistöennuste Kemijärvi ala, Tulvakartta
     - vesistöennuste Kemijärvi ylä; Tulvakartta
Tornionjoki 
- Tornionjoen vesistöalue
    - Vesistöennuste Tornionjoki Tornio; Tulvakartta 
    - Vesistöennuste Tornionjoki Pello; Tulvakartta
    Vesistöennuste Tornionjoki- Karunki
    - Vesistöennuste Muonionjoki Muonio
    - Vesistöennuste Muonionjoki Kaaresuvanto

Paatsjoen vesistöalue, Ivalojoki
-  Paatsjoen vesistöalue,  (myös Ivalojoki)
      - Vesistöennuste Ivalojoki, Ivalon kylä, Tulvakartta 
Simojoen vesistöalue, Simojoki

       - Vesistöennuste  Simojoki, Simo ; Tulvakartta

Lapin jokien virtaamia voit katsoa TÄSTÄ.   

6. Kuntien ja muiden toimijoiden tulvatiedotussivut ja muut hyödylliset linkit: 

                             5.6. 2020 /ASo