Lapin pelastuslaitos kieltää ilotulitteiden käytön 31.12.2022 klo 18.00 - 1.1.2023 klo 2.00 Kittilän Levillä, Kemissä ja Torniossa oheisten karttojen mukaisilla alueilla. Ilotulitteiden käytön kieltoalueet eivät koske tapahtumaturvallisuuden piiriin kuluvia  ilotulitusnäytöksiä. Päätöstä tulee noudattaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Lapin pelastuslaitos on arvioinut ilotulitteiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvan vaaroja seuraavilla pelastuslaitoksen alueilla.

‒ Levikeskuksessa ilotulitteiden käyttö aiheuttaisi palovaaran majoitusrakentamisen erittäin tiiviissä keskittymässä ja henkilöturvallisuusvaaran eturinteessä suuren väkijoukon kokoontuessa vuodenvaihteen ilotulitusnäytökseen.

‒ Kemin 1880-luvun lopun säilynyt rakennuskanta sekä museon ulkomuseoalue ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja ilotulitteiden käyttö aiheuttaisi siten alueella erityisen tulipalon leviämisen vaaran.

‒ Tornion Suensaaressa Tornion kirkko ja raatihuone ympäristöineen sekä Rantakadun ja Keskikadun puutalokorttelit ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja ilotulitteiden käyttö aiheuttaisi siten alueella erityisen tulipalon leviämisen vaaran.