Lapin pelastuslaitos on varautunut suurtulviin henkilöstön koulutuksilla ja johtamisvalmiuden nostamisella sekä lisäresurssein. Tilannekuvaa seurataan aktiivisesti. Rovaniemellä oleva tilannekeskus keskittyy Lapin tulvatilanteen seurantaan ja Kemissä tilannekeskus hoitaa muut päivittäiset tehtävät. Alueellisilla avotulenteon kielloilla varmistetaan, että resurssit riittävät tulvantorjuntaan. Kalustoresursseja on siirretty  pahimmille riskialueille. (Tiedote klo 16)

Lapin alueella viranomaiset ja järjestöt ovat yhdessä varautuneet tulvatilanteeseen jo viikkojen ajan. Pelastuslaitos on toukokuun viimeisen viikon ajan varmistanut erityisesti henkilöstön saatavuutta ja kouluttanut henkilöstöä tulvantorjuntaan.

 Pelastuslaitos on nostanut  johtamisvalmiuttaan ja varmistanut paikallisia resurseja

Lapin alueella viranomaiset ja järjestöt ovat yhdessä varautuneet tulvatilanteeseen jo viikkojen ajan. Pelastuslaitos on toukokuun viimeisen viikon ajan varmistanut erityisesti henkilöstön saatavuutta ja kouluttanut henkilöstöä tulvantorjuntaan. 

Lapin tulvien tilannekuvaa seurataan aktiivisesti. Rovaniemen tilannekeskus keskittyy Lapin tulvatilanteen seurantaan ja Kemin tilannekeskuksesta hoidetaan muiden päivittäisten tilanteiden johto ja seuranta. Johtamisvalmiutta kohotetetaan jatkossa tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Tulvantorjunnassa tarvittavaa materiaalia - kuten hiekkasäkkejä - on keskitetty kriittisimmille alueille. Eilen siirrettiin Lapin pelastuslaitoksen suurtehopumppuyksikkö Torniosta Rovaniemelle. Tänään lähti Rovaniemeltä Ivaloon 500 suursäkkiä, 1000 piensäkkiäsekä piensäkkien täytölaite. Tarvittavia kalusto- ja henkilöstöresursseja siirretään tilanteen edellyttämällä tavalla.

Tulvat vahinkorajoilla

Rovaniemellä tulvat ovat nousseet vahinkorajalle ja ennusteiden mukaan nousu jatkuu edelleen. Kittilässä tulvien ennustetaan ylittävän vahinkorajan viimeistään alkuviikolla. Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan Kittilän tulvat nousevat hyvin suurella todennäköisyydellä vähintään vuoden 2005 tasalle. Kittilän kunta on evakuoinut Pääskylänniemen alueelta vammaisten palvelutalon asiakkaat ja sekä alueella asuvat ikäihmiset.

Rovaniemellä on mm. Saarenkylän alueella tulvavesi noussut useille pienille teille ja joitakin teitä on pois käytöstä. Vesi on noussut myös Kuusamontielle. Lapin ELY:n vastuulla oleva tieverkoston liikennehäiriöt löytyvät https://liikennetilanne.tmfg.fi/ . Pelastuslaitoksella ei ole tietoa kaikista kuntien vastuulla olevasta teistä tai yksityisistä teistä. Tulvat eri puolilla Lappia voivat aiheuttaa useita tieverkoston häiriötä ja pelastuslaitos kehottaa varautumaan tulvavaara-aluille teiden häiriötilanteisiin.

Pelastuslaitos on suojannut kolme rakennusta Sallassa Saijan kylässä. Niemelän kylässä kuuden rakennuksen asukkaat ovat jääneen tielle nousseen veden vuoksi saarroksiin. Yksi pariskunta avustettiin pois aluelta. Loput asukkaat ovat halunneet jäädä asuntoihinsa. Rovaniemellä, Kittilässä ja Ivalossa pelastuslaitos on kiertänyt alueilla ja neuvonut asukkaita rakennusten suojauksissa sekä tarkastanut useita tulviin liittyviä ilmoituksia. Pelastuslaitoksen apuna toimivat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) ryhmät ovat Rovaniemen Saarenkylässä ja Kittilässä suojanneet ikäihmisten 14 asuinrakennusta. Lisäksi on ohjeistettu rakennusten suojaamisessa. 

Torniossa, Pellossa ja Muoniossa tulvahuippua ennustetaan hiukan myöhemmin kesäkuun alkupuolelle. Ensi viikon vesisateiden määrä vaikuttaa tulvien nousuun.

Pelastuslaitos kiittää kuntia yhtiöineen sekä yksityisiä kiinteistönomistajia hyvästä omatoimisesta varautumista, mikä todennäköisesti vähentää merkittävästi kiinteistöjen tulvavahinkoja.

 Viranomaisohjeet tulvatilanteessa

Pelastuslaitos kehottaa noudattamaan tulvatilanteessa viranomaisten antamia ohjeita. Ohjeita kiinteistöjen ja omaisuuden suojaamiseen löytyy pelastuslaitoksen internetsivuilta: http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020 

Ohjeita tulvavahinkojen ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen saa myös Lapin pelastuslaitoksen tulvainfopuhelimesta, p. 040 126 4030. Puhelin päivystää joka päivä klo 8- 21. Puhelimeen vastaa koulutetetut sopimuspalokuntalaiset. 

Tulva-alueet eivät ole leikkipaikkoja

Lapin pelastuslaitokselta muistutetaan, että ihan tulvien läheisyyteen ei kannata mennä. ”Tulvaturistit” voivat asettaa itsensä isoon vaaraan. Veden korkeus saattaa vaihdella nopeasti ja virtaava vesi voi helposti kaataa pyöräilevän ihmisen tai vaurioittaa autoa. Veden mukana voi myös virrata rannalta huuhtoutuneita tavaroita tai epäpuhtauksia. 

Tulva-alueet eivät ole turvallisia lasten leikkipaikkoja. Myös veneilyä alueilla kannattaa nyt välttää. 

Avotulenteko kielletty useissa kunnissa Lapissa

Suuren vahinkoriskin vuoksi avotulentekokielto on laajennuttu Rovaniemen ja Kittilän lisäksi koskemaan myös Inarin, Muonion, Kolarin, Pellon, Ylitornion ja Tornion kuntia. Kielto on voimassa 7.6.2020 asti. Pelastuslaitos kehottaa muutoinkin huomioimaan ruohikko- ja metsäpalovaroituksia Lapissa. Lapin pelastuslaitos pyytää kaikkia kulotusta suunnittelevia muuallakin Lapissa harkitsemaan vakavasti kulotuksen välttämättömyyttä. Kulopalojen sammutukset vievät henkilöstöresurssia, jota tulva-aikana tarvitaan tulvantorjuntaan. 

Seuraava tiedote 31.5. klo 16 mennessä.

Lisätietoja:

Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto, p. 040 484 4000, markus.aarto(at)lapinpelastuslaitos.fi

Lapin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Harri Paldanius p. 040 765 4967 , harri.paldanius(at)lapinpelastuslaitos.fi

 Hyviä verkkolähteitä tulvasuojeluun liittyen:

Tulvakarttapalvelu

Ympäristöhallinnon tulvasuojeluohje

Ympäristöhallinnon englanninkieliset sivut tulviin liittyen

Lapin pelastuslaitoksen tulvasivut

Rovaniemen kaupungin ja Lapin pelastuslaitoksen video omavarautumisesta ja rakennuksen tulvasuojauksesta

Rovaniemen kaupungin tulvatiedotussivut

Kittilän kunnan tulvatiedotussivut

Tornion kaupungin tulvatiedotussivut

Inarin kunnan tulvatiedotussivut

#tulva #tulvat #Lapintulvat #tehenmmäyhessä