Lapin tulvatilanteessa siirryttiin varautumisvaiheesta askel eteenpäin tänään maanantaina 1.6.2020 klo 10.00, kun Lapin pelastuslaitos otti tilanteen yleisjohtovastuun. Pelastuslaitos johtaa jatkossa viranomaisten ja järjestöjen toimintaa tulva-alueilla. Tulvatilannekuvaa kootaan pelastuslaitoksen tulvatilannekeskuksessa Rovaniemellä.

Pelastusviranomaisen vastuulla on tulvatilanteen yleisjohto tilanteessa, jossa pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Lapin pelastuslaitos kokoaa tulvatilannekuvaa tulvatilannekeskuksessa Rovaniemellä. Pelastuslaitos koordinoi eri viranomaisten ja järjestöjen yhteistoimintaa tulva-alueilla. Yleisjohtajana toimii tilanteessa Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Aarto.

Tässä vaiheessa Tulva 2020 –johtoryhmään on kutsuttu seuraavat tahot: Lapin pelastuslaitoksen pelastustoimi, Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja ympäristövastuualueet, Tulvakeskus, Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta, Inarin kunta, Lapin poliisilaitos, Lapin jääkäriprikaati, Lapin- ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kemijoki Oy, Lapin AVI ja Vapepa. Johtoryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tänään maanantaina 1.6. klo 14.  

Tulvatilanne rauhallinen, tilanteen muuttumiseen varauduttu

Lapin alueella tulvatilannetta on seurattu ja siihen on varauduttu jo viikkojen ajan yhdessä viranomaisten, kuntien ja järjestöjen kesken. Varautumista jatketaan ja tilanteen muuttumista seurataan tarkasti.

Lappiin ennustetut suurtulvat näyttävät ennusteiden mukaan toteutuvan tämän viikon aikana. Keskimääräisen kevättulvan taso on ylitetty ainakin Rovaniemellä, Kittilässä ja Inarissa. Tornionjoella virtaamien ennustetaan kasvavan lähelle ennätyslukemia. Vedenkorkeuden arvioidaan Tornionjoella nousevan vielä reilun metrin nykyistä korkeammalle. Tulvahuippu Tornionjoella arvioidaan olevan tämän viikon loppupuolella tai kesäkuun toisen viikon alussa.

Poikkeuksellisessa tilanteessa vesi voi katkaista tieyhteyksiä ja tulvavahinkoja voi syntyä niilläkin alueilla, missä tulvavahinkoja ei ole aiemmin ollut. Vesisateet voivat vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Pelastuslaitos kehottaa noudattamaan tulvatilanteessa viranomaisten antamia ohjeita ja antamaan työrauha pelastustyöntekijöille. Omatoimista varautumista tulee jatkaa tilanteen edellyttämällä tavalla. Ohjeita kiinteistöjen ja omaisuuden suojaamiseen löytyy pelastuslaitoksen internetsivuilta: http://www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020. Ohjeita tulvavahinkojen ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen saa myös Lapin pelastuslaitoksen tulvainfopuhelimesta, p. 040 126 4030 (klo 8 -21)

Avotulentekokielto voimassa useammassa Lapin kunnassa

Suuren vahinkoriskin vuoksi pelastuslaitos on kieltänyt avotulenteon 29.5. – 7.6.2020 Rovaniemellä, Kittilässä, Inarissa, Muoniossa, Kolarissa, Pellossa, Ylitorniossa ja Torniossa. Kielto koskee kaikkea avotulen tekoa - myös risujen polttamista ja kulotusta. Myös muualla Lapin alueella on voimassa metsä- ja ruohikkopalovaroituksia.

Lapin pelastuslaitos pyytää kaikkia kulotusta suunnittelevia muuallakin Lapissa harkitsemaan vakavasti kulotuksen välttämättömyyttä. Kulopalojen sammutukset vievät henkilöstöresurssia, jota nyt tarvitaan tulvantorjuntaan.

Seuraava tiedote maanantaina iltapäivällä, haastattelupyynnöt tiedotuspäällikölle

Tulva 2020 –johtoryhmä tiedottaa seuraavan kerran 1.6. noin klo 16.

Lisätietoja:

Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto, p. 040 484 4000, markus.aarto(at)lapinpelastuslaitos.fi (Mahdolliset haastattelupyynnöt Ari Soppelalle, p. 040 834 2431)

Lapin pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Harri Paldanius p. 040 765 4967 , harri.paldanius(at)lapinpelastuslaitos.fi (Mahdolliset haastattelupyynnöt Ari Soppelalle, p. 040 834 2431)

Lapin pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö / tiedotuspäällikkö Ari Soppela, p. 040 834 2431, Pelastuslaitoksen tiedotus: tiedotus(at)lapinpelastuslaitos.fi

Hyviä verkkolähteitä tulvatilanteeseen ja tulvasuojeluun liittyen:

Tulvakarttapalvelu

Ympäristöhallinnon tulvasivut

Ympäristöhallinnon tulvasuojeluohje

Ympäristöhallinnon englanninkieliset sivut tulviin liittyen

Lapin pelastuslaitoksen tulvasivut

Rovaniemen kaupungin ja Lapin pelastuslaitoksen video omavarautumisesta ja rakennuksen tulvasuojauksesta

Rovaniemen kaupungin tulvatiedotussivut

Kittilän kunnan tulvatiedotussivut

Tornion kaupungin tulvatiedotussivut

Inarin kunnan tulvatiedotussivut