Lapin poliisilaitos on tammikuusta 2021 lähtien tutkinut Lapin pelastuslaitokseen kohdistunutta törkeää kavallusrikosta. Rikosepäilyn mukaan Lapin pelastuslaitoksen palveluksessa ollut henkilö on itsenäistä asemaansa ja tietojärjestelmiä hyväksi käyttäen kavaltanut pelastuslaitokselta huomattavan summan rahaa vuosina 2015–2020. Henkilön työsuhde pelastuslaitoksessa on päättynyt välittömästi rikosepäilyn tultua ilmi. Lapin pelastuslaitoksen entistä tai nykyistä johtoa, nykyistä henkilöstöä tai pelastustoimen päätöksentekijöitä ei epäillä teoista. Lue lisää

Viime vuoden 2020 huhtikuussa Lapin pelastusjohtajana aloittaneen Markus Aarton mukaan tutkittava tapaus on järkyttänyt pelastuslaitoksen työyhteisöä. Rikoksesta epäilty henkilö on ollut pitkään pelastustoimen palveluksessa ja rikkonut kaiken sen luottamuksen, joka häneen yhteisössä on kohdistunut.

”Olemme kevään aikana selvittäneet juurta jaksain myös sisäisesti, miten epäilty rikos on voitu toteuttaa ilman, että teko on tullut esiin sisäisessä valvonnassa tai ulkoisessa tilintarkastuksessa. Rikoksesta epäilty on tuntenut maksujärjestelmien poikkeusominaisuudet tavalla, joita hyväksi käyttäen teot ovat mahdollistuneet. Hän on myös onnistunut itsenäistä asemaansa hyväksikäyttäen peittämään jälkensä huolellisesti”, kertoo Aarto.

Vt. pelastusjohtaja Aarton mukaan erityisen harmillista koko Lapin pelastustoimen kannalta on se, että ennestäänkin erittäin niukkoja määrärahoja on vuosien aikana valunut vääriin käsiin.

”Pelastustoimi kamppailee päivittäin selvitäkseen pienellä budjetilla kaikista lakisääteisistä tehtävistään ja jokainen väärinkäytetty euro vaarantaa pelastuslaitoksen toimintavalmiutta ja työturvallisuutta. Toisaalta tapaus on myös osoitus siitä, että ennemmin tai myöhemmin väärinkäytökset tulevat esiin ja tekijä joutuu niistä edesvastuuseen.”

Käytäntöjä muutettu vastaavien tapausten estämiseksi

Lapin pelastuslaitos on muuttanut sisäisen valvonnan käytäntöjään vastaavien tapausten estämiseksi. Tekotapa on ollut sellainen, ettei sisäisellä valvonnalla tai ulkoisella tilintarkastuksella ole kyetty tekoja estämään. Nyt kun tekotapa on tiedossa, on valvonnan järjestelyjä, vastuita ja työtapoja muutettu siten, ettei vastaava enää ole mahdollista.

”Vaikka tällainen tapaus syö luottamusta yhteisössä, kyse on yksittäisen henkilön tekemisistä. Samalla se on kuitenkin hyvä osoitus siitä, että mitä tahansa odottamatonta voi tulla eteen”, Aarto toteaa.

Oman haasteensa asian käsittelyyn on tuonut se, ettei asiasta ole ollut aiemmin mahdollista aktiivisesti tiedottaa sisäisesti tai ulkoisesti.

”Hallinnon avoimuusperiaatetta noudattaen Lapin liitto ja sen osana Lapin pelastuslaitos halusivat tuoda rikosepäilyn julkisuuteen heti sen tultua ilmi, mutta emme saaneet siihen aiemmin poliisilta lupaa tutkinnallista syistä”, vt. pelastusjohtaja Aarto kertoo.  

Lapin pelastuslaitos korostaa, että pelastuslaitoksen entistä tai nykyistä johtoa, nykyistä henkilöstöä taikka pelastustoimen päätöksentekijöitä ei epäillä teoista, vaan epäily kohdistuu ainoastaan yhteen henkilöön. Asian keskeneräisyydestä johtuen tilintarkastuksen vastuuvapaudesta päättäminen siirtynee kuitenkin Lapin liiton valtuuston syksyn kokoukseen.

Lapin poliisilaitoksen tutkinnanjohtajan ilmoituksen mukaan esitutkinta asiassa valmistuu lähiaikoina ja asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaa varten. Pelastuslaitos odottaa asiassa tutkinnan ja syyteharkinnan valmistumista ja tiedottaa sen perusteella tarvittaessa asiasta tarkemmin.

Lisätietoja:

Markus Aarto, Vt. pelastusjohtaja
p. 040 484 4000