Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat laskeneet, että Lapin pelastuslaitoksen rahoituksessa on reilun 2 miljoonan euron rahoitusvaje asukasmäärään, asukastiheyteen ja riskeihin verrattuna.

Lapin liiton valtuusto hyväksyi Lapin pelastuslaitoksen ensi vuoden budjetin kokouksessaan 30.11.2020.  

Vuosi 2020 on ollut Lapin pelastuslaitokselle toiminnallisesti ja taloudellisesti vaikea vuosi. Tehtävämäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla ja koronasta on aiheutunut toiminnallista haittaa sekä ylimääräisiä kustannuksia. Myös kevään suurtulvan hoitaminen rasitti taloutta huomattavasti. Pelastusjohtaja Markus Aarto muistutti valtuustolle, että sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen haastaa jatkossa enenevässä määrin toimintavalmiuden ja pelastustoimen kustannukset. Myös palvelutasopäätökseen nähden yli-ikäisen kaluston korjauskulut ovat jatkuvassa kasvussa. Taloutta on jouduttu tasapainottamaan kuluvanakin vuonna toimintavalmiuden kustannuksella.

Lapin Pelastuslaitoksen budjetti vuodelle 2021 hyväksyttiin Lapin liiton valtuustossa maakuntahallituksen esityksen mukaisesti. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat noin 500.000 eurolla. Ennakoidut käyttötalouden lisäkustannukset ensi vuodelle ovat tätä huomattavasti suuremmat (2,7 miljoonaa) ja johtuvat yleisen kustannustason nousun lisäksi varallaolomuutostarpeista, onnettomuuksien ehkäisyn lisäresursoinnista lakisääteiseen tasoon, valtakunnallisten ICT-kustannusten noususta ja öljyntorjuntavalmiuden säilyttämisestä. Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat laskeneet, että Lapin pelastuslaitoksen rahoituksessa on reilun 2 miljoonan euron rahoitusvaje asukasmäärään, asukastiheyteen ja riskeihin verrattuna.

”Lapissa pelastuslaitoksella on hälytystehtäviä selvästi eniten Suomessa suhteutettuna asukasmäärään ja niitä hoidetaan Suomen pienimpiin kuuluvalla henkilöstöllä. Henkilövahinkojen määrä suhteessa asukaslukuun on maan korkein samoin kuin omaisuusvahinkojen määrä jokaista tulipaloa kohtaan. Etäisyydet ovat pitkiä ja 60 % tehtävistä hoidetaan kokonaan sopimuspalokuntien voimin. Samalla maakunnassa on paljon suuria riskikohteita, kuten lentokenttiä, suuria teollisuusyrityksiä, kaivoksia, satamia ja vilkas matkailu. Sopimushenkilöstö ikääntyy ja heikentää toimintavalmiuksia osassa kuntia. Henkilöstön saatavuudessa on haasteita”, kertoo Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto.