Lapin tulvat näyttävät tämän hetken ennusteiden mukaan iskevän pahiten Kittilään touko-kesäkuun vaihteessa. Myös Rovaniemellä on valmistauduttu vuoden 1993 kaltaiseen suurtulvaan. Keskiviikkona 27.5.2020 kokoontunut Lapin alueellinen valmiustoimikunta muistuttaa kaikkia lappilaisia tulvaveden vaaroista: veden korkeus saattaa vaihtua nopeastikin ja veden mukana saattaa virrata myös rannalta huuhtoutuneita tavaroita tai epäpuhtauksia. Tämän vuoksi lapsia ei tule päästää leikkimään tulvavedessä, virtaava vesi voi myös helposti kaataa pyöräilevän ihmisen tai vaurioittaa autoa. Suuren vahinkoriskin vuoksi avotulentekokielto on voimassa 29.5. - 7.6. Rovaniemellä ja Kittilässä. Lapin pelastuslaitos pyytää kaikkia kulotusta suunnittelevia muuallakin Lapissa harkitsemaan vakavasti kulotuksen välttämättömyyttä. Kulopalojen sammutukseen ei olisi nyt tulva-aikana resursseja.

Suurtulvan riski näyttää hyvin todennäköiseltä Lapissa. Tulvahuipun ennustetaan olevan touko-kesäkuun vaihteessa ja kesäkuun alussa Kittilässä ja Rovaniemellä sekä kesäkuun alkuviikoilla Torniossa. Muoniossa mennään lähelle ennätyksiä, samoin Pellossa ollaan vahinkorajalla. Ivalojoen virtaamat ovat nousussa, näyttää kuitenkin siltä, että ennätystason alle saatetaan jäädä hiukan, jos säät ovat suosiolliset. Ivalossa samoin kuin Torniossa penkereet riittävät suojaamaan keskustan alueen, mutta rantarakenteita on vaarassa joutua tulvaveden varaan. Myös Tenojoella on veden nousu nopeaa ja tulvahuippua odotetaan kesäkuun ensimmäisen viikon loppupuolelle.

Pahimmalta tulvatilanne näyttää Kittilässä ja vahinkoraja saatetaan ylittää jo tällä viikolla 29.5.-30.5. Tilanne saattaa mennä lähelle vuoden 2005 suurtulvan lukemia. Kittilän vuoden 2005 suurtulvan video havainnollistaa tulvan vaikutuksia. Video löytyy YouTubesta (linkki).

Rovaniemellä Kemijoen vedenpinta nousee noin puolitoista metriä parin seuraavan päivän aikana. Tämän hetken ennusteiden mukaan tulvahuippu olisi 30.5.–5./6.6. Vuoden 1993 tulvatilanne saattaa ylittyä ja aiheuttaa monenlaista haittaa.

Lapset eivät saa lähteä seikkailemaan tulvalammikoihin – tulvavesi voi olla vaarallista

Nyt on viimeinen hetki kerätä kamppeet talteen jokivarsilta ja suojata omaisuus. Tulvavesi voi olla vaarallista ja veden korkeus voi muuttua nopeastikin: lapset eivät saa lähteä seikkailemaan tulvalammikoihin eikä autoilla tai pyörällä saa lähteä testaamaan tulvivilla teillä ajelua.

Lietettä ei saa levittää mahdollisesti tänä vuonne tulviville pelloille. Myös turhaa veneilyä korkeimpien vesien aikana tulee välttää, koska rannat syöpyvät herkästi näin tulvan aikana. Tulvia katselemaan tulleiden pitää huomioida turvallinen etäisyys ja autoja parkkeeratessaan mahdollisten pelastusajoneuvojen kulkureittien pitäminen vapaana.

Tulvatilannekuvaa ja tulvaennusteita voi seurata valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne -sivulla ja kuntien verkkosivuilla (lista tiedotteen lopussa).

 Etsitään uudenlaisia tapoja elää uudenlaista koronaturvallista arkea

Koronatilanne on merkittävästi rauhoittunut koko Lapissa viimeisten viikkojen aikana. Jotta koronaviruksen leviäminen saataisiin estettyä jatkossakin, on tärkeää pitää turvaväliä, huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja käydä koronavirustesteissä, joihin pääsee helposti kaikissa Lapin kunnissa. Turvallisuus ja terveys pitää ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Yksin ei kuitenkaan saa jäädä, kesästä tulee nauttia ja olla turvallisesti läheisten kanssa.

Länsirajan liikenteen kasvusta huolimatta rajanylitysliikenne on edelleen merkittävästi vähäisempää kuin viime vuonna vastaavana aikana. Ei välttämätöntä matkustamista maasta toiseen tulee välttää edelleen koronavirustilanteen vuoksi.

 Lapin alueellinen valmiustoimikunta

Aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä on varautumisen yhteensovittaminen alueellaan ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja kuntien valmiussuunnittelun tukeminen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tilannetietojen jakamista, yhteisen Lapin alueellisen tilannekuvan ja -ymmärryksen luomista, alueellisten resurssien käytöstä sopimista, asiantuntija-apua ja toimien yhteensovittamista, sekä yleensä ottaen aluetason koordinaatiota, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin.

Lapin valmiustoimikuntaan kuuluvat Jääkäriprikaati, Lapin lennosto, Lapin rajavartiosto, Lapin pelastuslaitos, Lapin poliisilaitos, Suojelupoliisi, Oulun hätäkeskus, Tornion tulli, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Rovaniemen seurakunta, Yle Rovaniemi, SPR Lapin piiri, Erillisverkot Oy, Napapiirin Energia ja Vesi, MPK/Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri, Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta sekä Lapin kuntien edustus.

Lisäksi valmiustoimikuntaan kuuluvat sihteeristö sekä viestintäjaos, johon on koottu Lapin alueen keskeisten viranomaisten ja toimijoiden viestinnän ammattilaiset.

Seuraava alueellisen valmiustoimikunnan kokous on keskiviikkona 3. kesäkuuta 2020 klo 10.

 Lisätietoja Lapin aluehallintovirastosta:

ylijohtaja Kaisa Ainasoja, p. 0295 017 345, kaisa.ainasoja(at)avi.fi

pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Joni Henttu, p. 0295 017 364, joni.henttu(at)avi.fi

Lisätietoja Lapin tulviin liittyen:

ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Alaraudanjoki Timo, p. 0295 037 282, timo.alaraudanjoki(at)ely-keskus.fi      

Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto, p. 040 4844000, markus.aarto(at)lapinpelastuslaitos.fi

Hyviä verkkolähteitä tulvasuojeluun liittyen:

Tulvakarttapalvelu

Ympäristöhallinnon tulvasuojeluohje

Ympäristöhallinnon englanninkieliset sivut tulviin liittyen

Lapin pelastuslaitoksen tulvasivut

Rovaniemen kaupungin ja Lapin pelastuslaitoksen video omavarautumisesta ja rakennuksen tulvasuojauksesta

Rovaniemen kaupungin tulvatiedotussivut

Kittilän kunnan tulvatiedotussivut

Tornion kaupungin tulvatiedotussivut

Inarin kunnan tulvatiedotussivut

 Lisätietoja sairaanhoitopiireistä:

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila, p. 050 572 6277, jukka.mattila(at)lshp.fi

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila, p. 040 352 1097, jyri.taskila(at)lpshp.fi

Hyviä verkkolähteitä koronaviruksesta:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivut www.thl.fi

Usein kysyttyihin koronaviruskysymyksiin vastauksia mm. aluehallintovirastojen verkkosivuilla www.avi.fi