KORONAVIRUSEPIDEMIAAN VARAUTUMINEN VAIKUTTAA LAPIN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAAN

Lapin pelastuslaitos on tehostanut toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sekä oman henkilöstönsä suojaamiseksi. Pelastuslaitoksen henkilökunta on mahdollisuuksien mukaan siirretty etätyöhön. Turvaamme toiminnan jatkuvuutta välttämällä ylimääräisiä kontakteja.

Varaudumme siihen, että myös pelastus- ja ensivastehenkilöstöä tulee sairastumaan koronavirukseen. Lapin pelastuslaitos turvaa maakunnan pelastusvalmiuden ja keskittyy hoitamaan kiireelliset tehtävät.

Lapin pelastuslaitos ei toistaiseksi järjestä turvallisuuskoulutuksia tai –tapahtumia. Paloasemille ei oteta vastaan vierailijoita tai vierailijaryhmiä. Yleiset palotarkastukset ja muut kiireettömät neuvontakäynnit on keskeytetty ja siirretty suunniteltavaksi myöhempään ajankohtaan.

Lapin pelastuslaitokseen saa yhteyden puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot www.lapinpelastuslaitos.fi

Vt. pelastusjohtaja Harri Paldanius 23.3.2020

Taisteluohjeet koronavirusta vastaan