Vuoden 2019 alusta aloittavat 18 maakuntaa järjestävät kukin pelastustoimen omalla alueellaan. Hallitus julkisti tänään 21. joulukuuta linjauksensa pelastustoimen uudistamiseksi. Käytännössä hallituksen linjaus tarkoittaa sitä, että pelastuslaitoksia on jatkossa 18. Alueellisia pelastuslaitoksia on tällä hetkellä 22. (Pelastustoimi uutiset 21.12.2016) Lue lisää