Pelastuslain mukaan avotulen sytyttäminen on kielletty aina, jos alueella on voimassa Ilmatieteen laitoksen antama metsä- tai ruohikkopalovaroitus.

Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana pelastuslaitoksella ei ole mahdollista myöntää poikkeusta avotulentekokieltoon millään perusteella. Kielto koskee niin yleisiä kuin yksityisiä tilaisuuksia. Mahdollisilla turvatoimilla ei ole vaikutusta asiaan.


Pelastuslain mukaan avotulen sytyttäminen on kielletty aina, jos alueella on voimassa Ilmatieteen laitoksen antama metsä- tai ruohikkopalovaroitus.

Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana pelastuslaitoksella ei ole mahdollista myöntää poikkeusta avotulentekokieltoon millään perusteella. Kielto koskee niin yleisiä kuin yksityisiä tilaisuuksia. Mahdollisilla turvatoimilla ei ole vaikutusta asiaan.

Sytytä juhannuskokko turvallisesti

Lapin pelastuslaitos muistuttaa juhannuskokkoihin ja avotulen tekoon liittyvästä palovaarasta. Avotulen teko vaatii aina maanomistajan luvan. Kokosta ja muusta avotulesta ei saa aiheutua vaaraa eikä savuhaittoja. Vastuu vahingoista on aina kokon sytyttäjällä.

Juhannuskokon polttoa suunnitteleva

·         avotulen teko vaatii aina maanomistajan luvan

·         tarkista, alueen metsä- ja ruohikkopalovaroitus  https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

o   ennusteet, onko juhannuksena mahdollista polttaa kokkoa vai ei

o   varoitustilanne juhannuksena

·         kokon paikka on valittava siten, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa maastoon tai rakennuksiin

·         polta vain puhtaita poltettavaksi kelpaavia risuja, oksia tai kuivaa puutavaraa

·         paikalliselle pelastusviranomaiselle on hyvä ilmoittaa kokosta, mikäli se voi aiheuttaa poikkeuksellisen sijainnin vuoksi turhan hätäilmoituksen

·         näkyvä valvonta vähentää vaaraa sivullisten tekemille turhille hätäilmoituksille

·         hätäkeskus ei ota vastaan juhannuskokkoja koskevia ilmoituksia

·         syttyvä kasvillisuus on poistettava sekä kokon alta, että riittävän laajalta alueelta sen ympäriltä

o   turvallinen paikka on esim. kallio, hiekkaranta tai vedessä oleva ankkuroitu lautta

·         tuulen suunta ja voimakkuus on otettava huomioon ennen kokon sytyttämistä

·         kokkoyleisöä on hyvä varoittaa kipinöiden aiheuttamasta vaarasta vaurioittaa vaatteita

·         tulen sammuttamista varten on varattava riittävästi sammutusvälineitä

·         tulta ja ympäristöä on valvottava koko palamisajan

·         palojätteet on lopuksi sammutettava vedellä

·         kuuma hiillos voi olla vaarallinen vielä vuorokaudenkin jälkeen kokon sammumisesta ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja

·         siivoa jäljet ja huolehdi palamisjätteiden käsittelystä

·         alkoholin nauttiminen ja juhannuskokon sytyttäminen ovat huono yhdistelmä

  • muista, että juhannuskokon sytyttäjä on aina vastuussa mahdollisista vahingoista

 Lapin pelastuslaitos toivottaa turvallista juhannusta!