Lapin pelastuslaitoksen ja Rajavartioston yhteistiedote 21.7. klo 10

METSÄPALON SAMMUTUS RAJA-JOOSEPISSA PAAVONPALO - LUTTO –ALUEELLA JATKUU

  • sammutustyöhön varaudutaan Sallan Kotalassa

Raja-Joosepissa Paavonpalo-Lutto -alueella palaa edelleen metsää. Palo on levinnyt paikoin valtakunnanrajan yli Venäjältä perjantain ja lauantain aikana.  Lapin rajavartiosto ja Lapin pelastuslaitos ovat jatkaneet sammutustöitä alueella tukenaan Ivalon rajajääkärikomppanian varusmiesosasto sekä Rajaheko 300 ja Aslak –helikopterit.  20.7. illalla mahdollistettiin suomalaisen sammutuskaluston rajanylitys Suomesta Venäjälle suojaamaan Lotan rajanylityspaikkaa palon levittyä Lotta-Murmansk -tien yli Lotan rajanylityspaikan itäpuolelta. Pelastuslaitoksen ja Finavian sammutusyksiköt palasivat takaisin Suomen puolelle aamuyöllä venäläisten otettua itse vastuu sammutus- ja palontorjuntatehtävistä Lotan rajanylityspaikan. 

Raja-Joosepin paloalueelle on saapunut yöllä Jääkäriprikaatin virka-apuosasto. Paikalle on hälytetty myös Lapin Vapepan Ivalon ryhmiä sammutus- ja huoltotehtäviin.

Tällä hetkellä metsää palaa Venäjän puolella rajamerkkien B/50 - B/57 välisellä alueella. Alue sijaitsee noin 7 km Raja-Joosepin rajanylityspaikasta etelään ja 2 km pohjoiseen. Palo ei ole ylittänyt rajaa Raja-Joosepin pohjoispuolella. Palo on levinnyt Suomen puolella Ratsasvaaran alueelle, jossa sammutustyöt jatkuvat. Apuna on Aslak –helikopteri. 

Venäjän rajavartiopalvelulta saadun tiedon mukaan palo on ylittänyt Lotta-Murmansk -tien Lotan rajanylityspaikan itäpuolelta ja se luo edelleen estettä rajanylityksille Venäjän puoleisen Lotan rajanylityspaikan kautta. 

Venäjällä roihuaa metsäpalo myös lähellä itärajaa Sallassa. Tällä hetkellä palon arvioidaan olevan noin muutamien satojen metrien päässä valtakunnan rajasta. Lapin pelastuslaitos seuraa Sallan alueen tilannetta yhdessä Lapin rajavartiolaitoksen kanssa. Tällä hetkellä paloalue on Venäjän puolella rajamerkkien V/14 - V/17 välisellä Kiimakumpu - Matsokkaharjun alueella Kotalan kylän lähistöllä. Alueella varaudutaan tuulen ja ukkospuuskien aiheuttamien kipinöiden synnyttämien palopesäkkeiden sammuttamiseen Suomen puolella. 

Viranomaiset seuraavat Sallan alueen tilannetta tähystämällä ilmasta ja torneista. 

Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet osaltaan rajoittamaan palojen leviämistä Suomen puolelle käytettävissä olevilla resursseillaan. 

Lapin pelastuslaitos on kohottanut valmiutta ja varautumista laajamittaisiin sammutustehtäviin sekä Raja-Joosepin että Sallan Kotalan alueella yhdessä muiden viranomaisten ja Vapepan kanssa. Varautumista on haitannut useat Lapin alueella viikon aikana olleet laajat loma-aikaan syttyneet maastopalot, jotka ovat verottaneet sekä kalusto- että miehistöresursseja alueella. Helikoptereiden käyttöä on jouduttu rajoittamaan mm. huoltojen ja muiden pelastustehtävien vuoksi. Perjantain aikana paloja on sammutettu mm. Rovaniemellä ja Inarissa. 

Palot eivät aiheuta välitöntä evakuointitarvetta alueilla. Savu haittaa sammutustyötä ja voi aiheuttaa oireita lähialueiden ihmisille. 

Venäjän rajavartiopalvelun kanssa on käyty aktiivista tiedon vaihtoa rajavaltuutettujen välillä. 

Lauantaille Lapin alueelle ennustetut ukkospuuskat saattavat levittää olemassa olevia maastopaloja. Mahdollisuus on myös siihen, että ukkoset voivat synnyttää uusia maastopaloja lauantain aikana. Pelastuslaitokselta toivotaan, että sunnuntaiyöstä alkavaksi ennustetut voimakkaammat sateet helpottaisivat maastopalojen sammuttamista. 

Lapin pelastuslaitos ja rajavartiosto kehottavat jokaista ottamaan annetut metsäpalovaroitukset ja Lapin voimassa olevan avotulentekokielon vakavasti ja toimimaan niiden edellyttämällä tavalla. 

Rajavartiosto pyytää Lapissa liikkuvia myös välttämään Raja-Joosepin alueella rajavyöhykkeelle menoa, vaikka rajavyöhykelupa sen mahdollistaisikin. 

Muu Lappi:
Kittilän Raijankiselässä on käynnissä jälkisammutustyöt n. 30 hehtaarin paloalueella. Sammutustyössä on ollut pelastuslaitoksen lisäksi Metsähallituksen henkilöstö ja Lapin jääkäriprikaatin virka-apuosasto. 

Lapin pelastuslaitos tiedottaa tilanteesta myös Twitterissä @Lapinpelastus #Itälapinpalot #maastopalotlappi sekä https://www.facebook.com/lapinpelastuslaitos/

Lapin Rajavartioston Twitter: @lapinraja

Kuva: Kuva Raja-Joosepista 20.7.2018 / Rajavartiolaitos