Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.
Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt määräajaksi kunnissa Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Tornio, Simo ja Ylitornio pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset metsäpaloindeksin ollessa 5,6- 6,0. Kielto on voimassa ajalla 31.5.2018 - 4.6.2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta. Lue koko tiedote