Ilmastonmuutos sen eri muodoissaan haastaa paitsi yhteiskunnan myös pelastuslaitoksen. Tulvien, myrskyjen ja äkillisten lämpötilanvaihteluiden lisäksi vilkaisu ulos riittää sen toteamiseksi, että joulutkin alkavat muistuttamaan yhä enemmän lapsuuden jouluista Etelä-Suomessa. Pimeää, synkkää ja loskaista. Toki vuotuisia vaihteluja on ollut aina, mutta kumminkin.

Kulunut vuosi on ollut pelastuslaitokselle äärimmäisen haastava. Koronavirus muutti normaalia elämänrytmiä olennaisesti, suurtulvista ja myrskyistä aiheutunut työpaine hetkellisemmin. Talousraamin riittämättömyys ja sen heijastusvaikutukset toiminnan kehittämismahdollisuuksiin ja paikoin myös toiminnan ylläpitoon ovat lisäksi olleet jatkuvana huolenaiheena. Olematta mitenkään pessimisti, on vaikeata nähdä, että ensi vuodesta tulisi tämän helpompi monessakaan suhteessa.

Vaikka moni asia on kuluneena vuonna aiheuttanut pulmia, paljon ilonaiheitakin on. Operatiivisista tehtävistä on selviydytty hyvin ja niiden määrä on – pääosin koronasta johtuen – ollut hiukan aiempia vuosia vähäisempi. Työt on kyetty hoitamaan pääosin työturvallisesti, eikä riskeistä huolimatta suurempia työtapaturmia ole sattunut. Myös kansalaispalaute pelastuslaitoksen toiminnasta on pääosin ollut hyvää tai erinomaista. Kun tehdään työtä surun, huolen ja ikävien tapahtumien rajapinnassa korostuu ammattitaito kohdata hädän keskelle joutuneet tukevalla ja auttavalla tavalla myös henkisesti.

Operatiivisten tehtävien onnistumisen ohella haluan vielä erikseen tuoda esiin onnettomuuksien ehkäisytyön parissa työskentelevien henkilöiden työn kuluneena vuonna. Vaikka valvonta- ja turvallisuusviestintätavoitteista on jääty – pääosin koronasta johtuen – muutokset työtavoissa, siirtyminen enemmän asiakirjavalvontaan ja toimiminen täysin alimitoitetuilla resursseilla ovat edellyttäneet runsasta venymistä, uuden opettelua sekä mukautumiskykyä tilanteeseen.

Viikko sitten julkaistussa Julkishallinnon Luottamus&Maine2020 -tutkimuksessa pelastuslaitos on Suomen luotetuin julkishallinnon viranomainen. Tulos on samankaltainen kuin kesällä julkaistussa poliisibarometrissä, jonka mukaan 99 % haastatelluista vastasi luottavansa pelastustoimeen erittäin paljon tai melko paljon. Lähes yksimielisen luottamuksen ansaitsemisesta on syytä olla aidosti ylpeä ja samalla muistaa, että luottamuksen ylläpitäminen vaatii paljon työtä joka päivä ja jokaiselta pelastustoimen parissa työskentelevältä. Kunpa jonakin päivänä kansalaisten vahva luottamus vielä operationalisoituisi sellaisiksi resursseiksi – myös pelastustoimessa – joilla toiminnan ylläpitäminen ja kehittyminen voitaisiin varmistaa palvelutarvetta vastaavaksi.

Äskeittäin edesmennyt Lapin läänin pitkäaikainen maaherra Asko Oinas otsikoi muistelmansa viisaaseen ajatukseen ”Ihmiset sen tekevät”. Tähän on helppo yhtyä myös pelastuslaitoksen näkökulmasta. Erinomainen, ammattitaitoinen, sitoutunut, mukautumiskykyinen ja huumorintajuinen henkilöstö (niin ammatti- kuin sopimushenkilöstö) on pelastusjohtajan jatkuva ylpeyden aihe. Ilman hyvää henkilöstöä pelastustoimea olisi mahdotonta pyörittää edes välttävästi. Tämä on hyvä pitää kirkkaana mielessä samoin kuin sekin, että Lapissa hoidetaan ylivoimaisesti Suomen suurin tehtävämäärä (asukaslukuun suhteutettuna) Suomen pienimpiin lukeutuvalla ammattihenkilöstön määrällä ja monin paikoin vähenevällä sopimushenkilöstöllä.

Lapin pelastusjohtajana haluan omasta ja koko pelastuslaitoksen puolesta toivottaa koko henkilöstölle ja heidän läheisilleen sekä kaikille lappilaisille hyvää ja rauhallista joulunaikaa sekä onnellista ja rauhallisempaa uutta vuotta 2021. Pelastuslaitos on valmiina auttamaan silloinkin, kun muut lepäävät ja rauhoittuvat pyhien viettoon. Tehdään yhdessä myös pelastushenkilöstölle rauhallinen joulun aika ja uusi vuosi!

Markus Aarto
Vt. pelastusjohtaja