Lapin pelastuslaitoksen avotulentekokieltoa muutettiin           4.6.2020
-  kielto päättyi Rovaniemellä, Inarissa sekä Kittilässä

Lapin pelastuslaitos kieltää pelastuslain 6 §:n 3 momentin perusteella avotulen tekemisen  Muonion, Kolarin, Ylitornion, sekä,Tornion kuntien alueella ajalla 29.5.-7.6.2020.

Kiellolla pyritään ehkäisemään kuivan maaston palamisesta johtuvia hälytystehtäviä, joita on ollut alkukesästäru nsaasti ympäri Lappia. Samalla kiellolla varaudutaan mashdollisiin tulvatilanteen aikaiseen hälytysmäärien kasvuun Tornionjoen vesisöalueen kunnissa ja pyritään varmistamaan pelastustoimen niukkojen resurssien riittävyys hälytystehtävien hoitoon. Annettu kielto koskee mm. kulottamista sekä risujen ja roskien polttoa ko. kunnissa.

Lapin pelastuslaitos vetoaa alueen asukkaisiin, että muissakin Lapin kunnissa huomioidaan voimassa olevat ruohikko- ja metsäpalovaroitukset ja avotulenteosta pidättäydytään kuivan maaston lähistöllä. Varoituksia on voimassa 4.6. klop 15.00  Meri-Lapin alueen kunnissa. Katso ilmatieteen laitoksen kulloinkin voimassa olevat  varoitukset

Lisätietoja:  
Lapin pelastuslaitos, pelastusjohtaja päivystävä palomestari  040 152 8650

Päätös avotulentekokiellosta