Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt aiemmin määräajaksi 31.5.2018 - 4.6.2018 useimmissa Lapin kunnissa pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset metsäpaloindeksin ollessa 5,6- 6,0. Kuivan ja sateettoman sään jatkuessa Lapin pelastuslaitos jatkaa avotulentekokieltoa Lounais-Lapin kunnissa Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Tervola.  Kielto on voimassa ajalla 4.6.2018 – 9.6..2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta. Vaikka kielto ei koske kaikkia Lapin kuntia, tulee muissa metsäpalovaroituskunnissa huomioida voimassa olevat varoitukset ja pidättäytyä avotulen käsittelystä ja noudattaa erityistä varovaisuutta, varautumista ja jälkivartiointia muussa syttymisriskiä aiheuttavassa toiminnassa. Lue koko tiedote