AVOTULENTEKOKIELTO JATKUU MERI-LAPIN KUNNISSA - muissa metsäpalovaroituskunnissa syttymisriski edelleen merkittävä

Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt aiemmin määräajaksi 31.5.2018 - 4.6.2018 useimmissa Lapin kunnissa pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset metsäpaloindeksin ollessa 5,6- 6,0. Kuivan ja sateettoman sään jatkuessa Lapin pelastuslaitos jatkaa avotulentekokieltoa Lounais-Lapin kunnissa Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Tervola.  Kielto on voimassa ajalla 4.6.2018 – 9.6..2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta. Vaikka kielto ei koske kaikkia Lapin kuntia, tulee muissa metsäpalovaroituskunnissa huomioida voimassa olevat varoitukset ja pidättäytyä avotulen käsittelystä ja noudattaa erityistä varovaisuutta, varautumista ja jälkivartiointia muussa syttymisriskiä aiheuttavassa toiminnassa. Lue koko tiedote

Avotulentekokielto Lapissa 31.5. -4.6. 2018 

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.
Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt määräajaksi kunnissa Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Tornio, Simo ja Ylitornio pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset metsäpaloindeksin ollessa 5,6- 6,0. Kielto on voimassa ajalla 31.5.2018 - 4.6.2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta. Lue koko tiedote

Useat maastopalot työllistivät Lapin pelastuslaitosta - pelastuslaitos muistuttaa avotulenteon kiellosta ja turvetuotannon sekä metsäkoneiden aiheuttamasta syttymisriskeistä.

Pitkä ja harvinaisen sateeton jakso maastopaloineen on työllistänyt Lapin pelastuslaitosta viime päivinä, mutta tiistai oli erityisen kiireinen. Maastopalojen lisäksi palokuntia työllisti Tornion kunnan alueella, Tervolan pohjoispuolella, lähellä Varevuomaa sijaitseva turvetuotantoalueen palo. Sammutustöitä on jatkettu iltaan asti ja jälkisammutus sekä jälkivartiointi jatkuvat vaihtomiehistöllä yön yli yhteensä noin 3,5 hehtaarin palossa, josta metsää on noin hehtaarin verran.

Uhkaava metsäpalo oli Savukoskella, jossa Miekkakosken harjulla paloi 3 hehtaaria metsää. Palon havaitsi Rajan helikopteri Rajaheko 500, joka käynnisti sammutustyöt ja jatkoi vielä mukana palokuntien yksiköiden saavuttua. Rajan helikopteri Rajaheko 300 auttoi ratkaisevalla tavalla Tornion turvetyömaalta metsään levinneen palon sammutuksessa. Lue koko tiedote

Useat maastopalot työllistäneet Lapin pelastuslaitosta  - pelastuslaitos kehottaa asukkaita varovaisuuteen

Kesän nopean edistymisen sekä pitkän sateettoman jakson myötä Lapin pelastuslaitosta ovat työllistäneet useat maastopalot viime viikkoina. . Maastopaloja on ollut noin 30 kpl, mikä on yli puolet kolmen viime vuoden koko kesän keskiarvosta. Maastopaloja on ollut erityisesti Lapissa Pello – Salla -linjan eteläpuolella. Maastopaloihin liittyy myös muutama rakennuspalo tai rakennuspalovaara ja yksi isompi metsäpalo.  Palot ovat pääsääntöisesti olleet seurausta ihmisten varomattomasta tulenkäsittelystä, mikä on liittynyt yleisemmin risujen tai roskien polttoon ja ruohikoiden kulotuksiin. Näistä palo on karannut huonon valvonnan tai varautumisen myötä ympäröivään maastoon.
Lue koko tiedote.


Reittiturvallisuuteen panostanut Reila-hanke loppusuoralla

Nyt on aika tiedottaa REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi –hankkeen tuloksista. Tässä Lapin pelastuslaitoksen, Metsähallituksen ja Lapin ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamassa hankkeessa on parannettu reittiturvallisuutta erilaisin toimenpitein, mm. hankkeen räätälöimä pelastus- ja paikannusmerkki on sisällytetty uuteen tieliikennelakiesitykseen ja Maanmittauslaitos tullee sijoittamaan merkin tietokantaansa. Myös paljon muita turvallisuutta edistäviä työkaluja, ohjeistuksia ja selvityksiä on hankkeessa saatu aikaan. Lue lisää: www.reittimerkinnat.fi


Maakunta- ja soteuudistus askarruttaa - usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Lapin maakuntauudistuksen valmistelun viestintä on kerännyt vastauksia ja linkkejä lisätietoon usein kysytyistä kysymyksistä maakuntauudistuksen valmistelussa, erityisesti Lapin näkökulmasta. Kattavasti vastauksia maakuntauudistuskysymyksiin löydät myös valtakunnalliselta http://alueuudistus.fi/maakuntauudistus/ukk -sivustolta Siirry lukemaan kysmyksiä ja vastauksia  Lapin maakunta- ja soteuudistuksen sivustolle TÄSTÄ

Ministeri Risikko: Sopimuspalokunnat turvaavat pelastustoimen palvelut koko Suomessa

- Pelastustoimen haasteena on turvata palvelut riittävän tasapuolisesti koko maassa. Sopimuspalokuntatoiminta ja sopimushenkilöstön käyttö on Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa välttämätöntä tehokkaan pelastustoiminnan järjestämiseksi. Sopimuspalokuntien avulla pelastustoimen palvelut voidaan turvata tasapuolisesti maan kaikissa osissa, sisäministeri Paula Risikko sanoi Ylihärmän sopimuspalokunnan 100-vuotisjuhlassa 25. marraskuuta (SM Tiedote 25.11.2017) Lue lisää 

Päivä Paloasemalla® -tapahtumiin odotetaan lauantaina 100 000 kävijää

Päivä Paloasemalla -tapahtumaa vietetään tulevana lauantaina 365 paloasemalla eri puolilla Suomea. Iloiseen ja elämykselliseen koko perheen turvallisuustapahtumaan odotetaan jopa 100 000 vierasta. Päivä Paloasemalla -tapahtumat ovat osa Paloturvallisuusviikkoa. Tapahtumapaikat kannattaa tarkistaa netistä osoitteesta paloturvallisuusviikko.fi.

Päivää Paloasemalla vietetään 25.11. jo kymmenettä kertaa. Päivä Paloasemilla -tapahtumista on muodostunut suuri valtakunnallinen turvallisuustapahtuma, jossa viihdytään ja opitaan elämyksellisesti paloturvallisuustaitoja. Tänä vuonna tapahtumia on 365. (Spek / Ajankohtaista 21.11.2017) Lue lisää