MATKAILUN TURVALLISUUSSEMINAARI

Lapin Pelastuslaitos ja Tukes järjestävät ensimmäisen matkailun turvallisuuteen liittyvän seminaarin Luostolla 9-10.10.2019.
Ohessa tilaisuuden ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet.

Ohjelma
Ilmoittautumisohjeet

Tervetuloa!

 

The regional rescue services of Lapland and Tukes organize the first tourism safety and security forum at Luosto 9-10.20.2019.
Here is the program of the event and instructions for registration.

Program
Instructions for registration

Wellcome!


KEMI-TORNIO –SEUDUN UUSI TURVALLISUUSTIEDOTE JAKELUUN • Väestöhälytinjärjestelmän uusiminen ja täydentäminen jatkuu

Kemi-Tornio –seudun ns. Seveso III –direktiivin mukaiset suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat teollisuuslaitokset ja varastoalueet ovat laatineet yhdessä uusitun lakisääteisen turvallisuustiedotteen Kemi-Tornio -seudun asukkaille.
Lapin pelastuslaitos on myös täydentänyt joulukuussa merkittävällä tavalla puutteellista ja tekniikaltaan vanhentunutta väestöhälytinjärjestelmää.  Uusi turvallisuustiedote löytyy TÄSTÄ

Työryhmä: Pelastustoimelle viisi alueellista ympärivuorokautista tilannekeskusta

Pelastustoiminnan johtamista pohtinut työryhmä ehdottaa, että viiteen maakuntaan perustetaan ympärivuorokautisesti toimiva pelastustoimen tilannekeskus. Tilannekeskukset toimisivat verkostona ja niistä yksi, Uusimaa, kokoaisi alueellisista tilannekuvista valtakunnallisen pelastustoimen tilannekuvan. Valtakunnallisesti kerättyä tietoa jaettaisiin takaisin alueellisille tilannekeskuksille ja edelleen kaikille maakunnille. (SM Uutinen 14.9.2018) Lue lisääItärajan palot hiipumassa Tiedote 22.7.

METSÄPALOJEN SAMMUTUSTYÖ ITÄ-LAPIN RAJALLA JÄLKISAMMUTUSVAIHEESEEN

  • valmiutta puretaan asteittain

    Raja-Joosepissa Ratsasvaara-Lutto -alueella on siirrytty jälkisammutusvaiheeseen. Venäjän puolelta Suomeen levinneet palot on saatu sammutettua. Kansallispuiston alueella syttyneet kelopuut, tervaskannot ja paksu kytevä kuntta vaativat kuitenkin vielä sammuakseen runsaasti työtä. Pelastuslaitos, Lapin rajavartiosto tukenaan Jääkäriprikaatin virka-apuosasto jatkavat jälkisammutusta, kaluston keräämistä ja huoltoa. Helikoptereiden käytölle ei ole enää tarvetta. 

    Myös Sallan osalta tilannetta puretaan vapauttamalla muualta lähetettyjä kalusto- ja henkilöstöresursseja. Myös Kainuun prikaatista pyydetyn virka-apuosaston tulo on peruttu. Tehdyt sammutusvesilinjat jätetään toistaiseksi kohteisiin.

Lue koko tiedote

Itä-Rajan maastopalot Lapissa

METSÄPALON SAMMUTUS RAJA-JOOSEPISSA PAAVONPALO - LUTTO –ALUEELLA JATKUU
• sammutustyöhön varaudutaan Sallan Kotalassa

AVOTULENTEKOKIELTO LAPPIIN

Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt määräajaksi kaikissa Lapin kunnissa pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset silloin, kun kunnassa on metsäpalovaroitus voimassa. Kielto on voimassa ajalla 18.7.2018 – 25.7.2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta tai kunnassa päättyy metsäpalovaroitus. Lue lisää