Työryhmä: Pelastustoimelle viisi alueellista ympärivuorokautista tilannekeskusta

Pelastustoiminnan johtamista pohtinut työryhmä ehdottaa, että viiteen maakuntaan perustetaan ympärivuorokautisesti toimiva pelastustoimen tilannekeskus. Tilannekeskukset toimisivat verkostona ja niistä yksi, Uusimaa, kokoaisi alueellisista tilannekuvista valtakunnallisen pelastustoimen tilannekuvan. Valtakunnallisesti kerättyä tietoa jaettaisiin takaisin alueellisille tilannekeskuksille ja edelleen kaikille maakunnille. (SM Uutinen 14.9.2018) Lue lisääItärajan palot hiipumassa Tiedote 22.7.

METSÄPALOJEN SAMMUTUSTYÖ ITÄ-LAPIN RAJALLA JÄLKISAMMUTUSVAIHEESEEN

  • valmiutta puretaan asteittain

    Raja-Joosepissa Ratsasvaara-Lutto -alueella on siirrytty jälkisammutusvaiheeseen. Venäjän puolelta Suomeen levinneet palot on saatu sammutettua. Kansallispuiston alueella syttyneet kelopuut, tervaskannot ja paksu kytevä kuntta vaativat kuitenkin vielä sammuakseen runsaasti työtä. Pelastuslaitos, Lapin rajavartiosto tukenaan Jääkäriprikaatin virka-apuosasto jatkavat jälkisammutusta, kaluston keräämistä ja huoltoa. Helikoptereiden käytölle ei ole enää tarvetta. 

    Myös Sallan osalta tilannetta puretaan vapauttamalla muualta lähetettyjä kalusto- ja henkilöstöresursseja. Myös Kainuun prikaatista pyydetyn virka-apuosaston tulo on peruttu. Tehdyt sammutusvesilinjat jätetään toistaiseksi kohteisiin.

Lue koko tiedote

Itä-Rajan maastopalot Lapissa

METSÄPALON SAMMUTUS RAJA-JOOSEPISSA PAAVONPALO - LUTTO –ALUEELLA JATKUU
• sammutustyöhön varaudutaan Sallan Kotalassa

AVOTULENTEKOKIELTO LAPPIIN

Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt määräajaksi kaikissa Lapin kunnissa pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset silloin, kun kunnassa on metsäpalovaroitus voimassa. Kielto on voimassa ajalla 18.7.2018 – 25.7.2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta tai kunnassa päättyy metsäpalovaroitus. Lue lisää

AVOTULENTEKOKIELTO JATKUU MERI-LAPIN KUNNISSA - muissa metsäpalovaroituskunnissa syttymisriski edelleen merkittävä

Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt aiemmin määräajaksi 31.5.2018 - 4.6.2018 useimmissa Lapin kunnissa pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset metsäpaloindeksin ollessa 5,6- 6,0. Kuivan ja sateettoman sään jatkuessa Lapin pelastuslaitos jatkaa avotulentekokieltoa Lounais-Lapin kunnissa Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Tervola.  Kielto on voimassa ajalla 4.6.2018 – 9.6..2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta. Vaikka kielto ei koske kaikkia Lapin kuntia, tulee muissa metsäpalovaroituskunnissa huomioida voimassa olevat varoitukset ja pidättäytyä avotulen käsittelystä ja noudattaa erityistä varovaisuutta, varautumista ja jälkivartiointia muussa syttymisriskiä aiheuttavassa toiminnassa. Lue koko tiedote

Avotulentekokielto Lapissa 31.5. -4.6. 2018 

Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.
Alueen pelastusviranomainen on kieltänyt määräajaksi kunnissa Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Tornio, Simo ja Ylitornio pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon mukaan lukien kulotukset metsäpaloindeksin ollessa 5,6- 6,0. Kielto on voimassa ajalla 31.5.2018 - 4.6.2018, ellei kieltoa pureta aikaisemmin pelastusviranomaisen toimesta. Lue koko tiedote

Useat maastopalot työllistivät Lapin pelastuslaitosta - pelastuslaitos muistuttaa avotulenteon kiellosta ja turvetuotannon sekä metsäkoneiden aiheuttamasta syttymisriskeistä.

Pitkä ja harvinaisen sateeton jakso maastopaloineen on työllistänyt Lapin pelastuslaitosta viime päivinä, mutta tiistai oli erityisen kiireinen. Maastopalojen lisäksi palokuntia työllisti Tornion kunnan alueella, Tervolan pohjoispuolella, lähellä Varevuomaa sijaitseva turvetuotantoalueen palo. Sammutustöitä on jatkettu iltaan asti ja jälkisammutus sekä jälkivartiointi jatkuvat vaihtomiehistöllä yön yli yhteensä noin 3,5 hehtaarin palossa, josta metsää on noin hehtaarin verran.

Uhkaava metsäpalo oli Savukoskella, jossa Miekkakosken harjulla paloi 3 hehtaaria metsää. Palon havaitsi Rajan helikopteri Rajaheko 500, joka käynnisti sammutustyöt ja jatkoi vielä mukana palokuntien yksiköiden saavuttua. Rajan helikopteri Rajaheko 300 auttoi ratkaisevalla tavalla Tornion turvetyömaalta metsään levinneen palon sammutuksessa. Lue koko tiedote

Useat maastopalot työllistäneet Lapin pelastuslaitosta  - pelastuslaitos kehottaa asukkaita varovaisuuteen

Kesän nopean edistymisen sekä pitkän sateettoman jakson myötä Lapin pelastuslaitosta ovat työllistäneet useat maastopalot viime viikkoina. . Maastopaloja on ollut noin 30 kpl, mikä on yli puolet kolmen viime vuoden koko kesän keskiarvosta. Maastopaloja on ollut erityisesti Lapissa Pello – Salla -linjan eteläpuolella. Maastopaloihin liittyy myös muutama rakennuspalo tai rakennuspalovaara ja yksi isompi metsäpalo.  Palot ovat pääsääntöisesti olleet seurausta ihmisten varomattomasta tulenkäsittelystä, mikä on liittynyt yleisemmin risujen tai roskien polttoon ja ruohikoiden kulotuksiin. Näistä palo on karannut huonon valvonnan tai varautumisen myötä ympäröivään maastoon.
Lue koko tiedote.