Alueellisen varautumisen tehtävien yhteensovittamista kootaan sisäministeriöön

Sisäministeriö vastaa vuoden 2019 alusta suoraan alueellisen yhteisen varautumisen valtakunnallisesta yhteensovituksesta maakuntien kesken ja keskushallinnon tasolla. Näin varautumisesta muodostuu valtakunnallinen kokonaisuus, joka perustuu valtioneuvostossa ja ministeriöissä päätettyihin sekä niitä avustavassa Turvallisuuskomiteassa linjattuihin varautumista koskeviin periaatteisiin. Reformiministeriryhmä linjasi asiasta kokouksessaan 9.2.2017 osana maakuntauudistusta. Samalla ministerityöryhmä linjasi uutta valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan lain jatkovalmistelua. (VM Tiedote 9.2.2017) Lue lisää

Palokuntien toiminta kariutui henkilöstöpulaan

- Ammatillistuminen haastaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa palokuntatoimintaa  (SPEK 30.1.2017)

Vuoden 2000 jälkeen toimintansa lopettaneet palokunnat kärsivät liian vähäisestä henkilöstömäärästä. Ne eivät saaneet rekrytoitua riittävästi sellaisia henkilöitä, jotka olisivat olleet valmiita sitoutumaan ammattimaistuneeseen VPK-toimintaan. Erityisesti nuorista jäsenistä on ollut puutetta, ja varsinkin harvaan asutuilla seuduilla nuorten poismuutto on ollut keskeinen ongelma. Nämä tiedot käyvät ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Canterburyn yliopiston tekemästä tutkimuksesta - Lue lisää 

Lapin pelastuslaitoksen tehtävätilastot vuodelta 2016

LAPIN PELASTUSLAITOKSELLA TEHTÄVÄMÄÄRISSÄ HIENOISTA KASVUA 2016
 - maastopalojen määrä pysyi alhaisena, erheellisten paloilmoitinhälytysten määrä taittui kasvuun

Lapin pelastuslaitoksen hälytystehtävämäärä kasvoi hieman vuonna 2016 edellisvuodesta. Pelastuslaitoksella oli 4358 hälytystehtävää, kun niitä vuonna 2015 oli 4187. Tehtävämäärät ovat vakiintuneet reiluun neljääntuhanteen tehtävään vuodessa. Lähivuosien tehtävämäärien huippu (4494) tavoitettiin vuonna 2009. Tilastot perustuvat pelastuslaitoksen saamiin ensitietoihin, jotka kirjataan valtakunnalliseen Pronto -tietojärjestelmään.


Valmiina hidastamaan? Tapaturmapäivää vietetään 13.1.

Perjantaina 13. tammikuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää jälleen huomion kiireeseen ja sen aiheuttamiin vahinkoihin.

Tapaturmapäivää vietetään teemalla hopulle loppu. Kampanja muistuttaa kiireen ja stressin vaikutuksesta tapaturmien syntyyn niin kotona, töissä kuin liikenteessä. Samalla Tapaturmapäivä kannustaa jokaista hidastamaan hetkeksi tahtia. (Kotitapaturma.fi 4.1.2017) 
Lue lisää


Uuden Vuoden ilotulitteiden käytön rajoitukset Lapissa

Lapin pelastuslaitos rajoittaa ilotulitteiden käyttöä vuodenvaihteessa. Käyttö on kielletty 31.12. 2016 klo 18.00 – 1.1. 2017 klo 02.00 välisenä aikana. Käytön rajoituksia on Kemin Sauvosaaressa, Tornion Suensaaressa ja Kittilän Levillä. Lue lisää

Kaikissa 18 maakunnassa on jatkossa oma pelastuslaitos

Vuoden 2019 alusta aloittavat 18 maakuntaa järjestävät kukin pelastustoimen omalla alueellaan. Hallitus julkisti tänään 21. joulukuuta linjauksensa pelastustoimen uudistamiseksi. Käytännössä hallituksen linjaus tarkoittaa sitä, että pelastuslaitoksia on jatkossa 18. Alueellisia pelastuslaitoksia on tällä hetkellä 22. (Pelastustoimi uutiset 21.12.2016) Lue lisää

Palopäällystökoulutus Savoniasta Poliisiammattikorkeakouluun

Vastuu pelastustoimen päällystökoulutuksen järjestämisestä siirtyy Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle (Polamk). Pelastusopisto toteuttaa edelleen koulutuksen. Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 15. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Muutos tulee voimaan vuoden 2017 alusta.  Lue lisää (Pelastustoimi Uutiset 15.12.2016)